Home / Przetargi

Przetargi

 

 

 

 

 

Przetargi VI LO

 

Ogłoszenie nr 612659-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie: Wymiana stolarki okiennej na nową z profili drewnianych wraz z pracami towarzyszącymi w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie – część 2 (opublikowano 21.10.2019 r.)

 

Sprostowanie do informacji o złożonych ofertach:

W informacji zamieszczonej w dniu 06.11.2019 r. błędnie podano nazwę firmy w ofercie nr 1 – prawidłowa nazwa brzmi “Okna – Kołodziejczyk” Janusz Kołodziejczyk.

Informacje o złożonych ofertach (opublikowane 06.11.2019 r.)

 

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja – wymiana stolarki okiennej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Dokumentacja budowlana: 1, 2, 3

Załącznik nr 6

Harmonogram

Typy okien – projekty: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Przedmiar

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 561870-N-2019 z dnia 2019-06-17 r.

Wymiana stolarki okiennej na nową z profili drewnianych wraz z pracami towarzyszącymi
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
(opublikowano 17.06.2019 r.)

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (opublikowane 29.07.2019 r.)

 

Oświadczenie kapitałowe (opublikowane 05.07.2019 r.)

Informacja o złożonych ofertach (opublikowane 05.07.2019 r.)

Ogłoszenie

Specyfikacja – wymiana stolarki okiennej

Specyfikacja

Harmonogram

Powołanie komisji

Pomiar robót Sprostowanie błędu występującego na str. 2 – Książka przedmiarów: w pozycji Lp 4. powinny znajdować się wartości zgodne z poz Lp. 1

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 12

Rysunek 14

Rysunek 18

Rysunek 19

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – zobowiązania