Home / Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Wniosek o wypożyczenie tabletu przez ucznia

ZFŚS – udzielanie pomocy 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji

Wzory druków dla uczniów pełnoletnich

Wzory druków dla uczniów niepełnoletnich

Upoważnienie do odbioru Świadectwa dojrzałości

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Wniosek o wypożyczenie tabletu przez pracownika

Skip to content