Home / RODO

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jagiellońska 41 70-382 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@lo6.szczecin.pl.

Inspektorem Ochrony Danych VI LO jest p. Michał Małas.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować mailowo: iod@spnt.pl lub telefonicznie: +48918522093.

Dane inspektorów.

 

Dokumentacja:

Klauzula informacyjna FACEBOOK

Klauzula dotycząca monitoringu  REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

Suplement do klauzuli informacyjnej – zdalne nauczanie 2022

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

 

 

Skip to content