Home / Kalendarium

Kalendarium

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2023/2024 trwają od 4 września 2023 r. do 21 czerwca 2024 r.
2. Semestr I trwa od 4 września 2023 r. do 7 stycznia 2024 r.
3. Semestr II trwa od 8 stycznia 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. w klasach I i II i III, od 7 stycznia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r. w klasach IV.
4. Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 26 kwietnia 2024 r.
5. Diagnozy z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów kierunkowych w danej klasie w I: 7 i 8 września 2023 r.
6. Wyjazd integracyjny uczniów klas I: 4 – 6 września 2023 r.
7. Ślubowanie uczniów klas I: 13 października 2023 r.
8. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.
9. Ostateczna klasyfikacja śródroczna uczniów kl. I, II, III, IV: 5 stycznia 2024 r.
10. Ferie zimowe: 15 – 28 stycznia 2024 r.
11. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 02 kwietnia 2024 r.
12. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas IV: 19 kwietnia 2024 r.
13. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas IV: 26 kwietnia 2024 r.
14. Egzaminy maturalne pisemne: 7 – 24 maja 2024 r.
15. Egzaminy maturalne ustne: 11 – 16 maja 2024 r. oraz 20 – 25 maja 2024 r.
16. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas I, II i III: 17 czerwca 2024 r.
17. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I, II i III: 21 czerwca 2024 r.
18. Ferie letnie: 22 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.
19. Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki mają charakter zebrań ogólnych i/lub konsultacji indywidualnych z nauczycielami.

Przed lub po zebraniach z rodzicami odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO według harmonogramu ustalonego prze Radę Rodziców VI LO:

  •  31 sierpnia 2023 r., godz. 17.00: klasy I – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2023/2024, wyjazd integracyjny do Łukęcina, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
  •  7 września 2023 r., godz. 17.00 – klasy II i III – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2023/2024, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
  •  7 września 2023 r., godz. 17.00: klasy IV – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2023/2024, organizacja egzaminu maturalnego 2024, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
  •  26 października 2023 r., od godz. 17.00 do godz. 19.00 – klasy I, II, III i IV – bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce; KONSULTACJE INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI (wskazane jest umówienie godziny konsultacji z nauczycielem),
  •  11 stycznia 2024 r., godz. 17.00 – klasy I i II – ZEBRANIE OGÓLNE: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2023/2024;
  •  11 stycznia 2024 r., godz. 18.00 – klasy III i IV – ZEBRANIE OGÓLNE: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2023/2024;
  •  14 marca 2024 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00: klasy I, II, III i IV: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce; KONSULTACJE INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI (wskazane jest umówienie godziny konsultacji z nauczycielem),
  •  14 marca 2024 r., godz. 18.00 – klasy IV – ZEBRANIE OGÓLNE: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas IV;
  •  16 maja 2024 r., godz. 17.00 – klasy I, II – ZEBRANIE OGÓLNE: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, zagrożenia ocenami niedostatecznymi;
  •  16 maja 2024 r., godz. 18.00 – klasy III – ZEBRANIE OGÓLNE: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, zagrożenia ocenami niedostatecznymi;

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
1. 2 i 3 listopada 2023 r. – czwartek i piątek po Wszystkich Świętych – Dzień Zaduszny, ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających,
2. 2 maja 2024 r. – czwartek – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
3. 6 maja 2024 r. – poniedziałek – organizacja pracy burs i internatów, duża liczba uczniów dojeżdżających,
4. 7 maja 2024 r. – wtorek – egzamin maturalny z języka polskiego – pp,
5. 8 maja 2024 r. – środa – egzamin maturalny z matematyki – pp,
6. 9 maja 2024 r. – czwartek – egzamin maturalny z języka angielskiego – pp,
7. 10 maja 2024 r. – piątek – egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie – pr,
8. 13 maja 2024 r. – poniedziałek – egzamin maturalny z języka angielskiego – pr,
9. 31 maja 2024 r. – piątek po święcie Bożego Ciała – organizacja pracy burs i internatów, duża liczba uczniów dojeżdżających.
W tych dniach, mogą być zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rozwijające zainteresowania po uprzednim zgłoszeniu się uczniów

Bożena Ulchurska-Jackowska

Skip to content