Home / Kalendarium

Kalendarium

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

 1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2020/2021 trwają od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.
 2. Semestr I trwa od 1 września 2021 r. do 16 stycznia 2022 r.
 3. Semestr II trwa od 17 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2021 r. w klasach I i II, od 17 stycznia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. w klasach III.
 4. Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 29 kwietnia 2022 r.
 5. Diagnozy z języka polskiego, matematyki i języków obcych w klasach I: 2 i 3 września 2021 r.
 6. Wyjazd integracyjny klas I i II: od 6 do 8 września 2021 r.
 7. Ślubowanie uczniów klas I: 14 października 2021 r.
 8. Ostateczna klasyfikacja śródroczna, uczniów kl. I, II, III – 14 stycznia 2021 r.
 9. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 10. Ferie zimowe trwają od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022 r.
 11. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.
 12. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas III po GM – 25 kwietnia 2022 r.
 13. Egzaminy maturalne pisemne: 4 – 23 maja 2022 r.
 14. Egzaminy maturalne ustne: 18 – 20 maja 2022 r.
 15. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas I, II i III po SP – 20 czerwca 2022 r.
 16. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I, II i III po SP w dniu 24 czerwca 2022 r.
 17. Ferie letnie trwają od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
 18. Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 17.00 lub 00

Przed lub po zebraniach z rodzicami odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO według harmonogramu ustalonego prze Radę Rodziców VI LO. W DNIU 02 WRZEŚNIA spotkanie RR o godz. 18.00 po wyborach przedstawicieli rodziców do RR podczas zebrań klasowych.

 • 01 września 2021 r., godz. 17.00 – klasy I: organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2021/2022, wyjazd integracyjny do Łukęcina, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
 • 02 września 2021 r., godz. 17.00 – klasy II i III: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2021/2022, wyjazd integracyjny do Łukęcina uczniów klas II, wybór klasowej rady rodziców, organizacja egzaminu maturalnego 2022 w klasach III po GM,  sprawy bieżące;
 • 21 października 2021 r., godz. 17.00 – klasy I i II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce;
 • 21 października 2021 r., godz. 18.00 – klasy III: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce;
 • 02 grudnia 2021 r., godz. 17.00 – klasy I i II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2021/2022;
 • 02 grudnia 2021 r., godz. 18.00 – klasy III: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2021/2022;
 • 20 stycznia 2022 r., 17.00 – klasy I i II: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2021/2022;
 • 20 stycznia 2022 r., 17.00 – klasy III: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2021/2022;
 • 24 marca 2022 r., godz. 17.00 – klasy I i II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce;
 • 24 marca 2022 r., godz. 18.00 – klasy III: przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi dla uczniów klas III po GM;
 • 19 maja 2022 r., godz. 17.00 – klasy I i II: przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
 • 19 maja 2022 r., godz. 18.00 – klasy III po SP: przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi.

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1. 02 listopada 2021 r. – wtorek po Wszystkich Świętych – Dzień Zaduszny, ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających,
 2. 12 listopada 2021 r. – piątek po Święcie Niepodległości – organizacja pracy burs i internatów,
 3. 07 stycznia 2022 r. – piątek po Święcie Trzech Króli ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających,  
 4. 02 maja 2022 r. – poniedziałek –Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. 04 maja 2022 r. – środa – egzamin maturalny z języka polskiego – pp,
 6. 05 maja 2022 r. – czwartek – egzamin maturalny z matematyki – pp,
 7. 06 maja 2022 r. – piątek – egzamin maturalny z języka angielskiego – pp,
 8. 09 maja 2022 r. – poniedziałek – egzamin maturalny z języka angielskiego – pr,
 9. 17 czerwca 2022 r. – piątek po święcie Bożego Ciała – organizacja pracy burs i internatów.

W tych dniach, mogą być zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rozwijające zainteresowania po uprzednim zgłoszeniu się uczniów.

 

 

Bożena Ulchurska-Jackowska

 

Skip to content