Home / Kalendarium

Kalendarium

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

 1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2022/2023 trwają od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
 2. Semestr I trwa od 1 września 2022 r. do 15 stycznia 2023 r.
 3. Semestr II trwa od 16 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. w klasach I i II i III, od 16 stycznia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. w klasach IV.
 4. Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 28 kwietnia 2023 r.
 5. Diagnozy z języka polskiego, matematyki i języków obcych w klasach I: 1 i 2 września 2022 r.
 6. Wyjazd integracyjny uczniów klas I: od 5 do 7 września 2022 r.
 7. Ślubowanie uczniów klas I: 14 października 2022 r.
 8. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2022 r.
 9. Ostateczna klasyfikacja śródroczna, uczniów kl. I, II, III, IV – 13 stycznia 2023 r.
 10. Ferie zimowe trwają od 13 do 26 lutego 2023 r.
 11. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 6 do 11 kwietnia 2023 r.
 12. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas IV – 21 kwietnia 2023 r.
 13. Egzaminy maturalne pisemne: 4 – 23 maja 2023 r.
 14. Egzaminy maturalne ustne: 10 – 23 maja 2023 r.
 15. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas I, II i III – 19 czerwca 2023 r.
 16. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I, II i III w dniu 23 czerwca 2023 r.
 17. Ferie letnie trwają od 24 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
 18. Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki mają charakter zebrań ogólnych i/lub konsultacji indywidualnych z nauczycielami.
  Przed lub po zebraniach z rodzicami odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO według harmonogramu ustalonego prze Radę Rodziców VI LO:

– 01 września 2022 r., godz. 17.00 lub godz. 18.15 – klasy I – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2022/2023, wyjazd integracyjny do Łukęcina, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
– 15 września 2022 r., godz. 17.00 – klasy II i III – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2022/2023, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
– 15 września 2022 r., godz. 17.00 i 18.15 – klasy IV – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2022/2023, organizacja egzaminu maturalnego 2023, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
– 20 października 2022 r., od godz. 17.00 do godz. 19.00: klasy I, II, III i IV: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce; KONSULTACJE INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI (wskazane jest umówienie godziny konsultacji z nauczycielem),
– 19 stycznia 2023 r., godz. 17.00 – klasy I i II – ZEBRANIE OGÓLNE: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2022/2023;
– 19 stycznia 2023 r., godz. 18.00 – klasy III i IV – ZEBRANIE OGÓLNE: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2022/2023;
– 16 marca 2023 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00: klasy I, II, III i IV: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce; KONSULTACJE INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI (wskazane jest umówienie godziny konsultacji z nauczycielem),
– 16 marca 2023 r., godz. 18.00 – klasy IV – ZEBRANIE OGÓLNE: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas IV;
– 18 maja 2023 r., godz. 17.00 – klasy I, II i III – ZEBRANIE OGÓLNE: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, zagrożenia ocenami niedostatecznymi;

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
1. 31 października 2022 r. – poniedziałek przed świętem Wszystkich Świętych, ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających,
2. 02 listopada 2022 r. – środa po Wszystkich Świętych – Dzień Zaduszny, ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających,
3. 02 stycznia 2023 r. – poniedziałek po Nowym Roku – organizacja pracy burs i internatów, duża liczba uczniów dojeżdżających,
4. 02 maja 2023 r. – wtorek – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
5. 04 maja 2023 r. – czwartek – egzamin maturalny z języka polskiego – pp,
6. 05 maja 2023 r. – piątek – egzamin maturalny z języka angielskiego – pp,
7. 08 maja 2023 r. – poniedziałek – egzamin maturalny z matematyki – pp,
8. 09 maja 2023 r. – wtorek – egzamin maturalny z języka angielskiego – pr,
9. 09 czerwca 2023 r. – piątek po święcie Bożego Ciała – organizacja pracy burs i internatów, duża liczba uczniów dojeżdżających.

W tych dniach, mogą być zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rozwijające zainteresowania po uprzednim zgłoszeniu się uczniów.

 

Bożena Ulchurska-Jackowsk

Skip to content