Home / Kalendarium

Kalendarium

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

  1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2020/2021 trwają od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.
  1. Semestr I trwa od 1 września 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.
  2. Semestr II trwa od 18 stycznia 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. w klasach I i II, od 18 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w klasach III.
  3. Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 30 kwietnia 2021 r.
  4. Zajęcia integracyjne w klasach I: 2 i 3 września 2020 r.
  5. Ślubowanie uczniów klas I: 14 października 2020 r.
  6. Ostateczna klasyfikacja śródroczna, uczniów kl. I, II, III – 15 stycznia 2021 r.
  7. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  8. Ferie zimowe trwają od 18 do 31 stycznia 2021 r.
  9. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
  10. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas III – 26 kwietnia 2021 r.
  11. Egzaminy maturalne pisemne: 4 – 20 maja 2021 r.
  12. Egzaminy maturalne ustne język polski, języki obce nowożytne: 7 – 20 maja 2021 r.,
  13. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas I i II – 21 czerwca 2021 r.
  14. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I i II w dniu 25 czerwca 2021 r.
  15. Ferie letnie trwają od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  16. Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 17.00 lub 00

Przed lub po zebraniach z rodzicami odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO według harmonogramu ustalonego prze Radę Rodziców VI LO. W DNIU 03 WRZEŚNIA spotkanie RR o godz. 18.00 po wyborach przedstawicieli rodziców do RR podczas zebrań klasowych.

   • 01 września 2020 r., godz. 17.00 -klasy I: organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2020/2021, sprawy bieżące
   • 03 września 2020 r., godz. 17.00 – klasy II: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2020/2021, sprawy bieżące,
   • 03 września 2020 r., godz. 18.00 – klasy III: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2020/2021, PROCEDURY EGZAMINU MATURALNEGO 2021, sprawy bieżące,
   • 15 października 2020 r., godz. 17.00 -klasy II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce,
   • 15 października 2020 r., godz. 18.00 -klasy I i III: (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce,
   • 03 grudnia 2020 r., godz. 17.00 -klasy II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2020/2021,
   • 03 grudnia 2020 r., godz. 18.00 -klasy I i III: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2020/2021,
   • 21 stycznia 2021 r., 17.00 -klasy II: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021,
   • 21 stycznia 2021 r., 18.00 -klasy I i III: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021,
   • 18 marca 2021 r., godz. 17.00 -klasy II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce,
   • 18 marca 2021 r., godz. 18.00 -klasy I, II: bieżące osiągnięcia uczniów klas I, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas III),
   • 20 maja 2020 r., godz. 17.00 – klasy II: przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
   • 20 maja 2020 r., godz. 18.00 – klasy I: przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi.

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 02 listopada r. 2020 r. – poniedziałek po Wszystkich Świętych – Dzień Zaduszny, ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających,
  2. 04 maja 2021 r. – wtorek – egzamin maturalny z języka polskiego – pp,
  3. 05 maja 2021 r. – środa – egzamin maturalny z matematyki – pp,
  4. 06 maja 2021 r. – czwartek – egzamin maturalny z języka angielskiego – pp,
  5. 07 maja 2021 r. – piątek – egzamin maturalny z języka angielskiego – pr,
  6. 04 czerwca 2021 r. – piątek po święcie Bożego Ciała – organizacja pracy burs i internatów.

W tych dniach, mogą być zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rozwijające zainteresowania po uprzednim zgłoszeniu się uczniów.

Bożena Ulchurska-Jackowska