Home / Profile klas I

Profile klas I

PROFILE PLANOWANYCH KLAS  PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Symbol
klasy
Profil I rozszerzenie II rozszerzenie III rozszerzenie
1B1 biologiczno-chemiczny biologia chemia język angielski
1B2 biologiczno-psychologiczny biologia język polski język angielski
1C matematyczno-przyrodniczy

(z dwiema specjalnościami)

matematyka chemia lub geografia język angielski

 

 

KLASA   1B1 (biologiczno-chemiczna)

 1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • chemia
 3. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo). Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
 4. Program nauczania chemii wzbogacony przez autorskie projekty Doświadczyć chemii oraz Zastosowanie matematyki w chemii oraz wykłady tematyczne i ćwiczenia laboratoryjne na ZUT i US.
 5. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
 6. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
  • Kole biologicznym
  • Kole chemicznym
 7. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Stralsundu i na Rugię (biologia) do Torunia (Centrum Chemii w Małej Skali). Możliwość wycieczek lokalnych (Zakłady Chemiczne w Policach, oczyszczalnia ścieków).
 8. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna dla Szkól Ponadpodstawowych organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wojewódzki Konkurs Chemiczny),  Olimpiady Języka Angielskiego.

 

KLASA 1B2 (biologiczno-psychologiczna)                

 1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i przy współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Psychologii US. Współpraca z Centrum Psychologiczno-Edukacyjnym.
 2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • język angielski
 3. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo). Działania w ramach zachowania trwałości projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
 4. Program nauczania języka polskiego wzbogacony o systematyczne wyjścia do szczecińskich teatrów, kin, muzeów oraz zagadnienia z zakresu psychologii (udział w wykładach w Instytucie Psychologii).
 5. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
 6. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
  • Kole biologicznym
  • Kole chemicznym
  • Kole psychologicznym*
 7. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Poznania (Instytut Psychologii, palmiarnia).
 8. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez UAM Poznań, Wojewódzki Konkurs Chemiczny).

 

KLASA 1C (matematyczno-przyrodnicza) Dwie specjalności wybierane podczas procesu rekrutacji:
– Rozszerzenia pierwszej specjalności: matematyka, chemia i język angielski.
– Rozszerzenia drugiej specjalności: matematyka, geografia i język angielski.

 1. Oddział pod patronatem Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i przy współpracy z pracownikami naukowymi ZUT.
 2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • chemia
 3. Program nauczania matematyki wzbogacony o udział w wykładach prowadzonych przez pracowników ZUT, US i Politechniki Morskiej w Szczecinie.
 4. Program nauczania fizyki urozmaicony poprzez udział w wykładach US I ZUT oraz wykonywanie doświadczeń w laboratoriach ZUT. Działania w ramach zachowania trwałości projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
 5. Program nauczania chemii wzbogacony wykładami tematycznymi na ZUT i US oraz ćwiczeniami laboratoryjnymi.
 6. Program nauczania języka angielskiego uzupełniony o projekt Język angielski z platformą edukacyjną TED oraz współpracę z Wydziałem Humanistycznym US (Filologia angielska).
 7. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
  • Kole matematycznym Matematyka Ma Moc
  • Kole Informatyka użytkowa z elementami grafiki komputerowej
  • Kole fizycznym*
 8. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Greiswaldu (udział w wykładzie w Instytucie Maxa Plancka oraz zwiedzanie elektrowni jądrowej), do Poznania (Politechnika Poznańska lub Wydział Matematyczno-Informatyczny UAM).
 9. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Międzyszkolne Zawody Matematyczne organizowane przez Wydział Matematyczno-Fizyczny US, międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny, ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny).

 

Uczniowie wszystkich klas pierwszych mogą uczestniczyć w Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym oraz Kole języka angielskiego – ukierunkowanym na przygotowanie do certyfikatów.

 

* Wszystkie koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów i możliwości organizacyjno-finansowych szkoły; mogą mieć charakter międzyoddziałowy.

Współpraca z instytucjami oraz wyjścia do kin, teatrów, itd. będą realizowana w zależności od wytycznych związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

 

 

 

Skip to content