Home / Profile klas I

Profile klas I

PROFILE PLANOWANYCH KLAS

 

Symbol klasy Profil I rozszerzenie II rozszerzenie III rozszerzenie
 1A   humanistyczna  język polski  historia  wiedza o społeczeństwie
 1B 1  biologiczno-chemiczny  biologia  chemia  język angielski
 1B 2  biologiczno-psychologiczna  biologia język polski język angielski
 1C*  matematyczno-fizyczna  matematyka  fizyka  język angielski

*możliwe rozszerzenie z geografii na zajęciach fakultatywnych

 

KLASA 1A (humanistyczna)

  1. Oddział pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej O/Szczecin oraz Technoparku Pomerania.
  2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
   • język polski
   • matematyka
   • historia
   • wiedza o społeczeństwie
  1. Program nauczania języka polskiego wzbogacony o edukację medialną, udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej ( w kinie Pionier) oraz systematyczne wyjścia do szczecińskich teatrów.
  2. Program nauczania historii urozmaicony przez udział w prelekcjach szczecińskich muzeów oraz innych instytucji. Możliwość udziału w rozprawach sądowych (na warunkach określonych przez organizatorów).
  3. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie wzbogacony o udział w wykładach prowadzonych przez szczecińskich prawników.
  4. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
   • Szkolnym Klubie Debat Oksfordzkich
   • Kole szachowym
   • Dyskusyjnym Klubie Filmowym*
  5. Planowane wyjazdy: Teatr Muzyczny w Gdyni, wycieczki tematyczne, np. do Warszawy i Krakowa.
  6. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Historycznej, Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie i  Świecie Współczesnym oraz różnych konkursów przedmiotowych.

KLASA 1B1 (biologiczno-chemiczna)

  1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
  2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: 
   • język polski
   • matematyka
   • biologia
   • chemia
  1. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo). Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
  2. Program nauczania chemii urozmaicony poprzez wykłady tematyczne na ZUT i US oraz ćwiczenia laboratoryjne.
  3. Program języka angielskiego wzbogacony o autorski projekt Język angielski w medycynie.
  4. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
  5. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
   • Kole biologicznym
   • Kole chemicznym
   • Kole psychologicznym
   • Dyskusyjnym Klubie Filmowym*
  6. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Stralsundu i na Rugię (biologia) oraz do Torunia (Centrum Chemii w Małej Skali). Możliwość wycieczek lokalnych (Zakłady Chemiczne w Policach, oczyszczalnia ścieków).
  7. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez UAM Poznań, Wojewódzki Konkurs Chemiczny).

KLASA 1B2 (biologiczno-psychologiczna)                

  1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Instytutu Psychologii US.
  2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
   • język polski
   • matematyka
   • biologia
   • język angielski
  1. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo). Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
  2. Program nauczania języka polskiego uzupełniony o udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (w kinie Pionier), systematyczne wyjścia do szczecińskich teatrów oraz zagadnienia z zakresu psychologii (udział w wykładach w Instytucie Psychologii).
  3. Program języka angielskiego wzbogacony o autorski projekt Język angielski w medycynie.
  4. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
  5. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
   • Kole biologicznym
   • Kole chemicznym
   • Kole psychologicznym
   • Dyskusyjnym Klubie Filmowym*
  6. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Poznania (Instytut Psychologii, palmiarnia).
  7. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez UAM Poznań, Wojewódzki Konkurs Chemiczny).

KLASA 1C (matematyczno-fizyczna)

  1. Oddział pod patronatem Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
   • język polski
   • matematyka
   • fizyka
   • język angielski
  1. Program nauczania matematyki wzbogacony o udział w wykładach prowadzonych przez pracowników ZUT, US i innych.
  2. Program nauczania fizyki urozmaicony poprzez udział w wykładach US I ZUT oraz wykonywanie doświadczeń w laboratoriach ZUT. Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
  3. Program nauczania języka angielskiego uzupełniony o projekt Język angielski z platformą edukacyjną TED oraz współpracę z Wydziałem Humanistycznym US (Filologia angielska).
  4. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
   • Kole matematycznym Matematyka Ma Moc
   • Kole Informatyka użytkowa z elementami grafiki komputerowej
   • Kole fizycznym*
  5. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Greiswaldu (udział w wykładzie w Instytucie Maxa Plancka oraz zwiedzanie elektrowni jądrowej), do Poznania (Politechnika Poznańska lub Wydział Matematyczno-Informatyczny UAM).
  6. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Międzyszkolne Zawody Matematyczne organizowane przez Wydział Matematyczno-Fizyczny US, międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny, ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny).

* koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów; mogą mieć charakter międzyoddziałowy

Ponadto oferujemy:

  • Koło języka angielskiego – ukierunkowane na przygotowanie do certyfikatów
  • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne