Home / Profile klas I

Profile klas I

PROFILE PLANOWANYCH KLAS  PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Symbol
klasy
Profil I rozszerzenie II rozszerzenie III rozszerzenie
1B1 biologiczno-chemiczny biologia chemia język angielski
1B2 biologiczno-psychologiczny biologia język polski język angielski
1C matematyczno-przyrodniczy

(z dwiema specjalnościami)

matematyka chemia lub geografia język angielski

 

 

KLASA   1B1 (biologiczno-chemiczna)

 1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • chemia
 3. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo). Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
 4. Program nauczania chemii wzbogacony przez autorskie projekty Doświadczyć chemii oraz Zastosowanie matematyki w chemii oraz wykłady tematyczne i ćwiczenia laboratoryjne na ZUT i US.
 5. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
 6. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
  • Kole biologicznym
  • Kole chemicznym
 7. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Stralsundu i na Rugię (biologia) do Torunia (Centrum Chemii w Małej Skali). Możliwość wycieczek lokalnych (Zakłady Chemiczne w Policach, oczyszczalnia ścieków).
 8. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna dla Szkól Ponadpodstawowych organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wojewódzki Konkurs Chemiczny),  Olimpiady Języka Angielskiego.

 

KLASA 1B2 (biologiczno-psychologiczna)                

 1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i przy współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Psychologii US. Współpraca z Centrum Psychologiczno-Edukacyjnym.
 2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • język angielski
 3. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo). Działania w ramach zachowania trwałości projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
 4. Program nauczania języka polskiego wzbogacony o systematyczne wyjścia do szczecińskich teatrów, kin, muzeów oraz zagadnienia z zakresu psychologii (udział w wykładach w Instytucie Psychologii).
 5. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
 6. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
  • Kole biologicznym
  • Kole psychologicznym*
 7. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Poznania (Instytut Psychologii, palmiarnia), do Stralsundu i na Rugię.
 8. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych.

 

KLASA 1C (matematyczno-przyrodnicza) Dwie specjalności wybierane podczas procesu rekrutacji:
– Rozszerzenia pierwszej specjalności: matematyka, chemia i język angielski.
– Rozszerzenia drugiej specjalności: matematyka, geografia i język angielski.

 1. Oddział pod patronatem Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziału Ekonomicznego ZUT i przy współpracy z pracownikami naukowymi ZUT.
 2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
  • język polski
  • matematyka
  • specjalność 1: chemia i język angielski
  • specjalność 2: geografia i język angielski 
 3. Program nauczania matematyki wzbogacony o udział w wykładach prowadzonych przez pracowników ZUT, US i Politechniki Morskiej w Szczecinie.
 4. Program nauczania chemii wzbogacony wykładami tematycznymi na ZUT i US oraz ćwiczeniami laboratoryjnymi.
 5. Program nauczania języka angielskiego uzupełniony o projekt Język angielski z platformą edukacyjną TED oraz współpracę z Wydziałem Humanistycznym US (Filologia angielska).
 6. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
  • Kole matematycznym Matematyka Ma Moc
  • Kole Informatyka użytkowa z elementami grafiki komputerowej
  • Kole geograficznym*
  • Kole chemicznym*
 7. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Torunia – Centrum Chemii w Małej Skali, do Greiswaldu (udział w wykładzie w Instytucie Maxa Plancka oraz zwiedzanie elektrowni jądrowej).
 8. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Międzyszkolne Zawody Matematyczne organizowane przez Wydział Matematyczno-Fizyczny US, międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny, ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny).

 

Uczniowie wszystkich klas pierwszych mogą uczestniczyć w:

 • Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym
 • Polsko-Niemieckiej wymianie uczniów
 • Kole języka angielskiego – ukierunkowanym na przygotowanie do certyfikatów.

* Wszystkie koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów i możliwości organizacyjno-finansowych szkoły; mogą mieć charakter międzyoddziałowy.

 

 

 

Skip to content