Home / Pliki ćwiczeniowe

Pliki ćwiczeniowe

Informatyka:

Baza danych 3A

Excel 2C1

Excel 2C2

Excel – tabele przestawne

Spr.1 C++, polecenia

Spr.2 C++, polecenia

Tekst 1, tekst 2, tekst 3

Baza danych mieszkańcy

Import bazy

Tworzenie bazy

Operacje na tekstach, algorytmy wyszukiwania: tekst1 i tekst2.

Klasa 1

Programowanie w C++: Sprawdzian typy zmiennych, pętle, warunki – Grupa 1

Programowanie w C++: Sprawdzian typy zmiennych, pętle, warunki – Grupa 2

Klasa 3

Programowanie w C++: Sprawdzian typy zmiennych, pętle, łańcuchy, tablice, warunki – Grupa 1

Programowanie w C++: Sprawdzian typy zmiennych, pętle, łańcuchy, tablice, warunki – Grupa 2

Programowanie w C++: Sprawdzian typy zmiennych, pętle, łańcuchy, tablice, warunki – Grupa 3

Programowanie w C++: Sprawdzian typy zmiennych, pętle, łańcuchy, tablice, warunki – Grupa 4

Skip to content