Home / OMNIBUS

OMNIBUS

OMINBUS to konkurs pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

organizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące i skierowany do uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej.

Konkurs obejmuje wiedzę zdobyta przez uczniów szkoły podstawowej z zakresu 10 przedmiotów podzielonych na dwie grupy: humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą.

Aby wziąć udział w konkursie, szkoła powinna wyznaczyć jedną pięcioosobową drużynę uczniów z klas ósmych/siódmych oraz zgłosić ją drogą elektroniczną do dnia wyznaczonego w zaproszeniu wysłanym do szkoły.

 

Regulamin konkursu

 

 

Skip to content