Home / Zebrania

Zebrania

Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 17.00 lub 00

Przed lub po zebraniach z rodzicami odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO według harmonogramu ustalonego prze Radę Rodziców VI LO.

W DNIU 03 WRZEŚNIA spotkanie RR o godz. 18.00 po wyborach przedstawicieli rodziców do RR podczas zebrań klasowych.

   • 01 września 2020 r., godz. 17.00 -klasy I: organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2020/2021, sprawy bieżące
   • 03 września 2020 r., godz. 17.00 – klasy II: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2020/2021, sprawy bieżące,
   • 03 września 2020 r., godz. 18.00 – klasy III: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2020/2021, PROCEDURY EGZAMINU MATURALNEGO 2021, sprawy bieżące,
   • 15 października 2020 r., godz. 17.00 -klasy II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce,
   • 15 października 2020 r., godz. 18.00 -klasy I i III: (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce,
   • 03 grudnia 2020 r., godz. 17.00 -klasy II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2020/2021,
   • 03 grudnia 2020 r., godz. 18.00 -klasy I i III: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2020/2021,
   • 21 stycznia 2021 r., 17.00 -klasy II: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021,
   • 21 stycznia 2021 r., 18.00 -klasy I i III: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021,
   • 18 marca 2021 r., godz. 17.00 -klasy II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce,
   • 18 marca 2021 r., godz. 18.00 -klasy I, II: bieżące osiągnięcia uczniów klas I, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas III),
   • 20 maja 2020 r., godz. 17.00 – klasy II: przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
   • 20 maja 2020 r., godz. 18.00 – klasy I: przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi.

Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa!