Home / Zebrania

Zebrania

Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki mają charakter zebrań ogólnych i/lub konsultacji indywidualnych z nauczycielami.

Przed lub po zebraniach z rodzicami odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO według harmonogramu ustalonego prze Radę Rodziców VI LO:

   •  31 sierpnia 2023 r., godz. 17.00: klasy I – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2023/2024, wyjazd integracyjny do Łukęcina, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
   •  7 września 2023 r., godz. 17.00 – klasy II i III – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2023/2024, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
   •  7 września 2023 r., godz. 17.00: klasy IV – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2023/2024, organizacja egzaminu maturalnego 2024, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
   •  26 października 2023 r., od godz. 17.00 do godz. 19.00 – klasy I, II, III i IV – bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce; KONSULTACJE INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI (wskazane jest umówienie godziny konsultacji z nauczycielem),
   •  11 stycznia 2024 r., godz. 17.00 – klasy I i II – ZEBRANIE OGÓLNE: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2023/2024;
   •  11 stycznia 2024 r., godz. 18.00 – klasy III i IV – ZEBRANIE OGÓLNE: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2023/2024;
   •  14 marca 2024 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00: klasy I, II, III i IV: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce; KONSULTACJE INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI (wskazane jest umówienie godziny konsultacji z nauczycielem),
   •  14 marca 2024 r., godz. 18.00 – klasy IV – ZEBRANIE OGÓLNE: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas IV;
   •  16 maja 2024 r., godz. 17.00 – klasy I, II – ZEBRANIE OGÓLNE: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, zagrożenia ocenami niedostatecznymi;
   •  16 maja 2024 r., godz. 18.00 – klasy III – ZEBRANIE OGÓLNE: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, zagrożenia ocenami niedostatecznymi;

Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa!

Skip to content