Home / Zebrania

Zebrania

 1. Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 17.00 lub 00

Przed lub po zebraniach z rodzicami odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO według harmonogramu ustalonego prze Radę Rodziców VI LO.

W DNIU 02 WRZEŚNIA spotkanie RR o godz. 18.00 po wyborach przedstawicieli rodziców do RR podczas zebrań klasowych.

  • 01 września 2021 r., godz. 17.00 – klasy I: organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2021/2022, wyjazd integracyjny do Łukęcina, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
  • 02 września 2021 r., godz. 17.00 – klasy II i III: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2021/2022, wyjazd integracyjny do Łukęcina uczniów klas II, wybór klasowej rady rodziców, organizacja egzaminu maturalnego 2022 w klasach III po GM,  sprawy bieżące;
  • 21 października 2021 r., godz. 17.00 – klasy I i II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce;
  • 21 października 2021 r., godz. 18.00 – klasy III: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce;
  • 02 grudnia 2021 r., godz. 17.00 – klasy I i II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2021/2022;
  • 02 grudnia 2021 r., godz. 18.00 -? klasy III: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2021/2022;
  • 21 stycznia 2022 r., 17.00 – klasy I i II: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2021/2022;
  • 20 stycznia 2022 r., 17.00 – klasy III: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2021/2022;
  • 24 marca 2022 r., godz. 17.00 – klasy I i II: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce;
  • 24 marca 2022 r., godz. 18.00 – klasy III: przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi dla uczniów klas III po GM;
  • 19 maja 2022 r., godz. 17.00 – klasy I i II: przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
  • 19 maja 2022 r., godz. 18.00 – klasy III po SP: przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi.

Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa!

Skip to content