Home / Zebrania

Zebrania

  1. Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 17.00 lub 18.00

Przed lub po zebraniach z rodzicami odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO według harmonogramu ustalonego prze Radę Rodziców VI LO.

Harmonogram spotkań z rodzicami VI LO:

  1.  01 września 2022 r., godz. 17.00 lub godz. 18.15 – klasy I – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2022/2023, wyjazd integracyjny do Łukęcina, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
  2.  15 września 2022 r., godz. 17.00 – klasy II i III – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2022/2023, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
  3.  15 września 2022 r., godz. 17.00 i 18.15 – klasy IV – ZEBRANIE OGÓLNE: organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2022/2023, organizacja egzaminu maturalnego 2023, wybór klasowej rady rodziców, sprawy bieżące;
  4.  20 października 2022 r., od godz. 17.00 do godz. 19.00: klasy I, II, III i IV: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce; KONSULTACJE INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI (wskazane jest umówienie godziny konsultacji z nauczycielem),
  5.  19 stycznia 2023 r., godz. 17.00 – klasy I i II – ZEBRANIE OGÓLNE: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2022/2023;
  6.  19 stycznia 2023 r., godz. 18.00 – klasy III i IV – ZEBRANIE OGÓLNE: podsumowanie I semestru roku szkolnego 2022/2023;
  7.  16 marca 2023 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00: klasy I, II, III i IV: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce; KONSULTACJE INDYWIDUALNE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI (wskazane jest umówienie godziny konsultacji z nauczycielem),
  8.  16 marca 2023 r., godz. 18.00 – klasy IV – ZEBRANIE OGÓLNE: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas IV;
  9.  18 maja 2023 r., godz. 17.00 – klasy I, II i III – ZEBRANIE OGÓLNE: bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, zagrożenia ocenami niedostatecznymi;

Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa!

Skip to content