AKTUALIZACJA w dniu 04.10.2021 r.

W związku z wprowadzoną w tym roku (rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U. z 2021 r. poz. 1743]) możliwością złożenia deklaracji maturalnej w postaci e-deklaracji, zachęcamy do zapoznania się z ulotką e-deklaracji.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przedstawia w tabeli informacje dla osób zamierzających przystąpić do egzaminu maturalnego w 2022 r. dotyczące składania deklaracji.

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO
obowiązującą w roku szkolnym 2021/2022. (aktualizacja z dnia 28.09.2021 r.)

 

 

 

Komunikat Dyrektora OKE dotyczący dostosowań – egzamin maturalny 2022

Komunikat Dyrektora OKE dotyczący  – informatyki –  egzamin maturalny 2022

Komunikat Dyrektora OKE dotyczący przyborów – egzamin maturalny 2022

 

 

Drodzy Maturzyści – Egzamin maturalny w 2022 r.

W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Absolwenci będą mieli jednak obowiązek przystąpienia w 2022 r. do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Podstawa prawna

      • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
        https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1525
      • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1519
Skip to content