AKTUALIZACJA w dniu 04.09.2023 r.

 

Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:

  1. ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
  2. ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
  3. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018-2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
  4. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018-2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
  5. absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
  6. absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
  7. ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
  8. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015)

 

Podstawa prawna

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu maturalnego stanowią następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego – Formuła 2023
   (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – Formuła 2015
   (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego – Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1625)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024  – Formuła 2023
   (Dz.U. z 2022 r. poz. 1246)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 – Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1698)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.)

PREZENTACJA – MATURA 2024

 

 

AKTUALIZACJA w dniu 04.09.2023 r.

 

Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:

  1. ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
  2. ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
  3. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018-2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
  4. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018-2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
  5. absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
  6. absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
  7. ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
  8. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015)

 

Podstawa prawna

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu maturalnego stanowią następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego ? Formuła 2023
   (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – Formuła 2015
   (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego – Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1625)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024  – Formuła 2023
   (Dz.U. z 2022 r. poz. 1246)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 – Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1698)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.)

Skip to content