Home / Wiadomości dla Kandydatów

Wiadomości dla Kandydatów

Wiadomości dla kandydatów

Wszystkim zainteresowanym przypominamy o konieczności uzupełnienia elektronicznego naboru do dnia 10.07.2023 r. o niezbędną dokumentację:

  • skan świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • skan zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • skany dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów dodatkowych

Kandydatom zakwalifikowanym do VI LO przypominamy o konieczności potwierdzenia woli nauki od dnia 17.07.2023 r. do dnia 21.07.2023 r. do godz. 10.00 poprzez dostarczenie do szkoły:

  • oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • dodatkowo prosimy o dostarczenie:
  • dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych
  • karty zdrowia ucznia.

Komisja rekrutacyjne pracuje każdego dnia rekrutacji do 20.07.2023 r. w godzinach 9.00 – 15.00, 21.07.2023 r. w godz. 9.00 – 10.00.

 

Informacje dla przyszłych uczniów klas pierwszych w VI LO:

  1. Każdy przyszły uczeń VI LO, przed podjęciem nauki w szkole jest zobowiązany do zapoznania się ze Statutem VI LO.
  2. Każdy uczeń ma możliwość skorzystania z szafek (skrytek) szkolnych;
  3. Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych odbędzie się 31 sierpnia 2023 r. w dwóch turach:
  • 17.00: klasy 1A1, 1A2, 1C, 1D – spotkanie ogólne z dyrekcją szkoły na sali gimnastycznej, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych,
  • 18.00: klasy 1B1, 1B2 i 1B3 – spotkanie ogólne z dyrekcją szkoły na sali gimnastycznej, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych,
   1. Planowany jest trzydniowy wyjazd integracyjny do Łukęcina dla uczniów klas pierwszych w terminie 4-6 września 2023 r. (poniedziałek – środa); w wyjeździe powinni wziąć udział wszyscy uczniowie. Przewidywany koszt wyjazdu 410 zł, obejmuje:

– pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie, 3 posiłki)

– przejazd

– ubezpieczenie

– materiały potrzebne do zajęć;

Pieniądze na wyjazd będą zbierane przez wychowawców klas w czasie zebrania dnia 31 sierpnia.

   1. Wszystkich kandydatów i rodziców prosimy o zapoznanie się ze Statutem VI LO, który reguluje najważniejsze działania szkoły.
   2. Lista podręczników znajduje się na stronie internetowej szkoły.

 

Skip to content