Home / Wiadomości dla Kandydatów

Wiadomości dla Kandydatów

Wiadomości dla kandydatów

Wszystkim zainteresowanym przypominamy o konieczności uzupełnienia elektronicznego naboru do dnia 12.07.2022 r. o niezbędną dokumentację:

  • skan świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • skan zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • skany dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów dodatkowych

Kandydatom zakwalifikowanym do VI LO przypominamy o konieczności potwierdzenia woli nauki do dnia 22.07.2022 r. poprzez dostarczenie do szkoły:

  • oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych
  • karty zdrowia ucznia.

Informacje dla przyszłych uczniów klas pierwszych w VI LO:

  1. Każdy uczeń ma możliwość skorzystania z szafek (skrytek) szkolnych;
  2. Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych odbędzie się 1 września 2022 r. w dwóch turach:
  • 17.00: klasy 1A1, 1A2 i 1C – spotkanie ogólne z dyrekcją szkoły na sali gimnastycznej, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych,
  • 18.15: klasy 1B1, 1B2 i 1D – spotkanie ogólne z dyrekcją szkoły na sali gimnastycznej, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych,
   1. Planowany jest trzydniowy wyjazd integracyjny do Łukęcina dla uczniów klas pierwszych w terminie 5-7 września 2022 r. (poniedziałek – środa); w wyjeździe powinni wziąć udział wszyscy uczniowie. Przewidywany koszt wyjazdu 380 zł, obejmuje:

– pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie, 3 posiłki)

– przejazd

– ubezpieczenie

– materiały potrzebne do zajęć;

Pieniądze na wyjazd będą zbierane przez wychowawców klas w czasie zebrania dnia 1 września.

   1. Wszystkich kandydatów i rodziców prosimy o zapoznanie się ze Statutem VI LO, który reguluje najważniejsze działania szkoły.
   2. Lista podręczników znajduje się na stronie internetowej szkoły.

 

Skip to content