Home / Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu i akcesoriów dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń. (opublikowane 14.05.2019 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu optycznego na potrzeby realizacji projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń. (opublikowane 06.05.2019 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienie nr 1 (opublikowane 08.05.2019 r.)

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń. (opublikowane 15.04.2019 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienie nr 1 (opublikowane 18.04.2019 r.)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (opublikowane 10.05.2019 r.)

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego pt. Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń. (opublikowane 13.03.2019 r.)

*Szczegóły w załącznikach*

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy nr 1 i nr 2

Opis zamówienia

Umowa

Wyjaśnienie nr 1

UWAGA:

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 2

Informacja – Procesory

Informacje z otwarcia oferty  (opublikowane 26.03.2019 r.)

Oświadczenie – gr. kapitałowa

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (opublikowane 30.04.2019 r.)

 

Przetarg (opublikowane 31.01.2019 r.):

Szacowanie

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 2 Wyceny