Home / Bez kategorii / Organizacja egzaminu maturalnego 2023 w sesji wiosennej

Organizacja egzaminu maturalnego 2023 w sesji wiosennej

Od 04 do 22 maja 2023 r. odbędą się pisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej 2023.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM POWOWDZENIA!

 

Listy uczniów z podziałem na poszczególne sale przesłano za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń dla maturzystów.

Egzaminy maturalne odbywają się zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora CKE oraz harmonogramem egzaminów ustnych w VI I I LO w Szczecinie, umieszczonym na tablicy ogłoszeń dla maturzystów.

Podczas egzaminów w dniach 4 ? 9 maja 2023 r. w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający,
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu,
osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Zespoły nadzorujące przebieg egzaminu rozpoczynają pracę odpowiednio o godz. 7.15 i 12.30.

Maturzyści przychodzą do szkoły na godzinę przed rozpoczęciem egzaminów.

Członkowie spoza szkoły powinni przyjść do VI LO odpowiednio na godz. 8.00 i 13.00, a nauczyciele VI LO powinni zgłosić się do pracy w ZN w I LO również odpowiednio o godz. 8.00 i 13.00 lub na godzinę przed rozpoczęciem egzaminów ustnych.

Skip to content