Home / Bez kategorii / Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami

Dnia 2 grudnia 2021 r. odbędą się zebrania z Rodzicami.
ZEBRANIA i KONSULTACJE będą miały formę ZDALNĄ.
Wyjątek stanowią klasy 1b1 i 3gb2, które będą miały zebrania stacjonarne w szkole.
Klasa 1b1, godz. 17.00 sala 7.
Klasa 3gb2, godz. 18.00 sala 25.
Zebrania pozostały klas odbędą się na platformie Teams (na kontach uczniów).
1. Zebrania z rodzicami uczniów klas I i II ? godz. 17.00
2. Zebrania z rodzicami uczniów klas III ? godz. 18.00
Temat: Bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce, przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2021/2022
Konsultacje indywidualne dla rodziców ? wszyscy nauczyciele w godz. 17.00 ? 19.00
Skip to content