Home / Bez kategorii / Egz. maturalny 2020

Egz. maturalny 2020

Procedury bezpieczeństwa na czas egzaminów maturalnych w VI LO w Szczecinie
w dniach 8 – 29 czerwca 2020 r.

 

 1. W dniu egzaminu absolwenci przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Do budynku szkoły zdający wchodzą po sprawdzeniu obecności przez nauczyciela odpowiedzialnego za przebieg egzaminu maturalnego w danej sali i pod jego opieką.
 5. Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający powinni pamiętać o unikaniu tworzenia grup.
 6. Harmonogram wejść do szkoły w poszczególnych dniach egzaminu przedstawia tabela.
 7. Po grupy absolwentów przychodzą przewodniczący zespołów nadzorujących egzamin maturalny w danej sali – nauczyciele VI LO.
 8. W dniach egzaminów do szkoły wchodzą wyłącznie zdający oraz osoby biorące udział w organizacji i przeprowadzaniu egzaminów (nauczyciele, obserwatorzy, pracownicy administracji i obsługi służby medyczne i itp.).
 9. Wchodząc do budynku, każdy ze zdających dezynfekuje ręce zgodnie z wywieszoną przy pojemniku z płynem dezynfekującym instrukcją.
 10. Zdający na terenie szkoły mogą skorzystać ze swoich szafek szkolnych oraz szatni, w której mogą pozostawić do przechowania swoje rzeczy zapakowane w przygotowane do tego celu foliowe worki. WSZYSTKIE TELEFONY KOMÓRKOWE MUSZĄ BYĆ WYŁĄCZONE!
 11.  Wszystkie pozostawione rzeczy należy zabrać ze sobą po zakończonym egzaminie w każdym dniu.
 12.  Poruszając się po szkolnych korytarzach i klatkach schodowych należy przestrzegać zasad ruchu prawostronnego i zwracać uwagę na oznaczenia znajdujące się na podłodze i schodach, zachowując jednocześnie odpowiednie odstępy.
 13. Zdający muszą przynieść na egzamin własne przybory piśmiennicze, linijki, cyrkiel, kalkulator itd. i nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 14. Dodatkowo zdający mogą mieć ze sobą butelkę wody (o pojemności mniejszej niż 1l) oraz drugie śniadanie, które może spożyć między poszczególnymi sesjami egzaminu w wyznaczonych salach: 1a, 1b oraz klubie uczniowskim.
 15. Na terenie całej szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 16. Przypomina się zdającym o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie oraz unikaniu tworzenia grup, jak również, o tym aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 17. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Wykaz zdających z przydziałem do sal znajduje się na parterze szkoły (od dnia 1 czerwca od godziny 12:00) 

Dzień egzaminu Numer sali egzaminacyjnej Godzina zbiórki i wejścia do szkoły ZDAJĄCYCH Oznaczenie wejścia Miejsce zbiórki

Język polski – poziom podstawowy

08 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(poniedziałek)

20-21 7.45 A plac przyszkolny
23 7.45 B ul. Jagiellońska
4 8.15 B ul. Jagiellońska
13 8.15 A plac przyszkolny
14 8.15 A plac przyszkolny
7 8.30 A plac przyszkolny
30 8.30 A plac przyszkolny

Język polski – poziom rozszerzony

08 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(poniedziałek)

20-21 13.00 A plac przyszkolny
23 13.15 B ul. Jagiellońska

Matematyka – poziom podstawowy

09 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(wtorek)

20-21 7.45 A plac przyszkolny
23 7.45 B ul. Jagiellońska
4 8.15 B ul. Jagiellońska
13 8.15 A plac przyszkolny
14 8.15 A plac przyszkolny
7 8.30 A plac przyszkolny
30 8.30 A plac przyszkolny

Język angielski – poziom podstawowy

10 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(środa)

20 7.45 A plac przyszkolny
22 7.45 A plac przyszkolny
23 7.45 B ul. Jagiellońska
4 8.15 B ul. Jagiellońska
13 8.15 A plac przyszkolny
14 8.15 A plac przyszkolny
7 8.30 A plac przyszkolny
30 8.30 A plac przyszkolny

Język angielski – poziom rozszerzony

10 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(środa)

20 13.00 A plac przyszkolny
23 13.00 B ul. Jagiellońska
4 13.15 B ul. Jagiellońska
14 13.15 A plac przyszkolny
7 13.15 A plac przyszkolny

Matematyka – poziom rozszerzony

15 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(poniedziałek)

20-21 7.45 A plac przyszkolny

Biologia – poziom rozszerzony

16 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(wtorek)

20-21 7.45 A plac przyszkolny
14 8.15 A plac przyszkolny
7 8.15 A plac przyszkolny

Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

16 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(wtorek)

7 13.00 A plac przyszkolny

Chemia – poziom rozszerzony

17 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(środa)

20-21 7.45 A plac przyszkolny
7 8.15 A plac przyszkolny
30 8.30 A plac przyszkolny
 

Język niemiecki – poziom podstawowy

18 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(czwartek)

7 8.00 A plac przyszkolny
 

Język niemiecki – poziom rozszerzony

18 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(czwartek)

7 13.00 A plac przyszkolny
 

Geografia – poziom rozszerzony

19 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(piątek)

20-21 7.45 A plac przyszkolny
 

Historia sztuki – poziom rozszerzony

19 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(piątek)

30 13.00 A plac przyszkolny
 

Język włoski – poziom rozszerzony

22 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(poniedziałek)

30 13.30 A plac przyszkolny
 

Fizyka – poziom rozszerzony

24 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(środa)

7 8.00 A plac przyszkolny
 

Historia – poziom rozszerzony

24 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(środa)

7 13.00 A plac przyszkolny
   

Historia muzyki – poziom rozszerzony

29 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(poniedziałek)

30 13.30 A plac przyszkolny
 

 

Uwaga Maturzyści!

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
Poniżej komunikat MEN w tej sprawie: wytyczne CKE, MEN i GIS. Prosimy uczniów oraz ich rodziców o zapoznanie się z tymi materiałami.
Wytyczne MEN, GIS, CKE
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych