Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń

 

Szkolenia/Warsztaty ZSSĆ

 
dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia),
informatyki, matematyki i języka angielskiego

7 czerwca 2019 r. godzina 14:00, VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I WSPÓŁPRACY

Zapraszamy!

———————————————————————————————————————————–

 

Program warsztatów metodycznych realizowanych przez trenerów

Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń

KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I WSPÓŁPRACY

 

Termin realizacji warsztatów: 07.06.2019 r.

Miejsce realizacji: VI LO w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41

 

Fizyka – 2 godziny

Temat: Eksperyment i metoda projektu w kształceniu umiejętności kluczowych na lekcjach fizyki.

 

Geografia – 2 godziny

Temat: Kształcenie kompetencji informatycznych z wykorzystaniem platformy multimedialnej na lekcjach geografii.

 

Chemia – 2 godziny

Temat: Zestaw doświadczeń laboratoryjnych do samodzielnego wykonania przez uczniów zawarty w podstawie programowej chemii w szkole podstawowej i liceum. Badanie właściwości koloidowych białek, reakcja ksantoproteinowa i biuretowa.

 

Biologia – 2 godziny

Temat: Powtórzenie wiadomości dotyczących komórki.

 

Informatyka ? 4 godziny

Temat: Elementy statystyki na lekcjach informatyki.

 

Język angielski – 3 godziny

Temat: Kompetencje kluczowe na lekcjach języka angielskiego.

 

Matematyka – 3 godziny

Temat: Kompetencje kluczowe kluczem do wiedzy, umiejętności i współpracy

 

 

 

Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń

(SP 53, I LO, VI LO)

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Szczecin

w partnerstwie z

  • Powiatem Stargardzkim / Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
  • Uniwersytetem Szczecińskim

Termin Realizacji: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2020

 

Szkoła ćwiczeń to zespół zaplanowanych działań szkół i placówek oraz instytucji służących wspieraniu procesów uczenia się nauczycieli i studentów. To szkoła, w której przyszli nauczyciele – obecnie studenci ostatnich kierunków studiów pedagogicznych mają doświadczać praktycznej weryfikacji poznawanej podczas studiów teorii, a już pracujący doskonalić swój warsztat pracy. Adresatami projektu są również młodzi stażem dyrektorzy szkół.

Celem projektu jest realizacja zajęć w ramach 4 kompetencji kluczowych:

  • matematycznych,
  • przyrodniczych,
  • informatycznych,
  • językowych.

Odpowiedzialni za realizację zadań związanych z Zachodniopomorską Szczecińską Szkołą Ćwiczeń są dyrektorzy szkół wchodzący w skład Zespołu Merytorycznego projektu: dyrektor I LO w Szczecinie, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie oraz dyrektor VI LO w Szczecinie – kierownik Zespołu.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

Partnerami projektu są: Uniwersytet Szczeciński i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie.

Ponadto do współpracy zostały zaproszone: Gmina Police i Powiat Stargard, ponieważ na terenie tych samorządów od lat funkcjonuje dobrze zorganizowane doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje:

Prezentacja projektu

BIP Uchwała Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń”

 

Zgłoszenia udziału w projekcie:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SC

Zał. 1 deklaracja szkoły ćwiczeń

Zał. 1 a deklaracja szkoły czarno białe

Zał. 2 deklaracja dyrektora szkoły

Zał. 3 deklaracja nauczyciela

Zał. 3 a deklaracja nauczyciela

Zał. 5 rezygnacja z projektu

Zał. 6 deklaracja studenta