Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń

(SP 53, I LO, VI LO)

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Szczecin

w partnerstwie z

  • Powiatem Stargardzkim / Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
  • Uniwersytetem Szczecińskim

Termin Realizacji: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2020

 

Szkoła ćwiczeń to zespół zaplanowanych działań szkół i placówek oraz instytucji służących wspieraniu procesów uczenia się nauczycieli i studentów. To szkoła, w której przyszli nauczyciele – obecnie studenci ostatnich kierunków studiów pedagogicznych mają doświadczać praktycznej weryfikacji poznawanej podczas studiów teorii, a już pracujący doskonalić swój warsztat pracy. Adresatami projektu są również młodzi stażem dyrektorzy szkół.

Celem projektu jest realizacja zajęć w ramach 4 kompetencji kluczowych:

  • matematycznych,
  • przyrodniczych,
  • informatycznych,
  • językowych.

Odpowiedzialni za realizację zadań związanych z Zachodniopomorską Szczecińską Szkołą Ćwiczeń są dyrektorzy szkół wchodzący w skład Zespołu Merytorycznego projektu: dyrektor I LO w Szczecinie, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie oraz dyrektor VI LO w Szczecinie – kierownik Zespołu.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

Partnerami projektu są: Uniwersytet Szczeciński i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie.

Ponadto do współpracy zostały zaproszone: Gmina Police i Powiat Stargard, ponieważ na terenie tych samorządów od lat funkcjonuje dobrze zorganizowane doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje:

Prezentacja projektu

BIP Uchwała Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń”

 

Zgłoszenia udziału w projekcie:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SC

Zał. 1 deklaracja szkoły ćwiczeń

Zał. 1 a deklaracja szkoły czarno białe

Zał. 2 deklaracja dyrektora szkoły

Zał. 3 deklaracja nauczyciela

Zał. 3 a deklaracja nauczyciela

Zał. 5 rezygnacja z projektu

Zał. 6 deklaracja studenta

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń. (opublikowane 15.04.2019 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienie nr 1 (opublikowane 18.04.2019 r.)

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego pt. Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń. (opublikowane 13.03.2019 r.)

*Szczegóły w załącznikach*

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy nr 1 i nr 2

Opis zamówienia

Umowa

Wyjaśnienie nr 1

UWAGA:

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Wyjaśnienie nr 2

Informacja – Procesory

Informacje z otwarcia oferty  (opublikowane 26.03.2019 r.)

Oświadczenie – gr. kapitałowa

 

Przetarg (opublikowane 31.01.2019 r.):

Szacowanie

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 2 Wyceny