Home / Bez kategorii / Edukacja zdalna w okresie 26 października – 08 listopada 2020 r.

Edukacja zdalna w okresie 26 października – 08 listopada 2020 r.

Edukacja zdalna w okresie 26 października – 08 listopada 2020 r.

 

Drodzy Uczniowie!

W związku z wprowadzeniem strefy czerwonej na terenie całego kraju szkoły ponadpodstawowe przechodzą na system edukacji zdalnej, który odbywać się będzie w VI LO według następujących zasad.

 

  1. Lekcje online odbywać się będą według dotychczasowego planu zajęć z przesunięciem godzin rozpoczynania poszczególnych godzin lekcyjnych o pełnej godzinie:
Numer godziny lekcyjnej Czas trwania

1.

8.00 – 8.45

2.

9.00 – 9.45

3.

10.00 – 10.45

4.

11.00 – 11.45

5.

12.00 – 12.45

6.

13.00 – 13.45

7.

14.00 – 14.45

8 i 9

15.00 – 16.30

Wszystkie przerwy trwać będą 15 minut.

  1. Lekcje prowadzone będą za pośrednictwem MS Teams.
  2. Każda lekcja trwać będzie 45 minut i obejmować co najmniej 30 minut pracy przy monitorze z nauczycielem + 15 minut rozwiązywania zadań, które następnie będą sprawdzane przez nauczyciela (przesłanie zadań lub sprawdzanie przez nauczyciela online).
  3. Lekcje mogą być łączone w bloki z pominięciem przerw lekcyjnych na dotychczasowych zasadach.
  4. Możliwe są indywidualne inne ustalenia w przypadku zatrudnienia nauczycieli w różnych placówkach.
  5. Na zajęciach lekcyjnych jest sprawdzana obecność tak jak na lekcjach stacjonarnych.
  6. Koordynatorem w okresie edukacji zdalnej w swoim zespole klasowym jest wychowawca klasy. Wychowawca klasy jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania działań i reagowania w każdej sytuację szczególnej w swojej klasie.

Niniejsze ustalenia zostają wprowadzone w życie Zarządzeniem Dyrektora VI LO Nr 8/2020/2021 z dnia 23 października 2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 26 października 2020 r.