Home / Bez kategorii / FUNKCJONOWANIE SZKÓŁY W STREFIE ŻÓŁTEJ

FUNKCJONOWANIE SZKÓŁY W STREFIE ŻÓŁTEJ

Drodzy Uczniowie,

W związku z rosnącą liczbą zakażeń i zachorowań na COVID-19 ulega zmianie system pracy szkoły.

Od poniedziałku – 19 października 2020 r. wszyscy uczniowie w VI LO w Szczecinie przejdą na system mieszany (hybrydowy), co oznacza, że co najmniej połowa uczniów będzie miała zajęcia stacjonarne w szkole, a pozostała część z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 16 października 2020 r. przyjęto następujący model nauczania hybrydowego:

    • zajęcia stacjonarne prowadzone będą zgodnie z planem w klasach trzecich w stałych salach lekcyjnych,
    • zajęcia w klasach pierwszych i drugich odbywać się będą z podziałem na grupy naprzemiennie co tydzień: jedna grupa pracuje stacjonarnie, druga grupa metodą lekcji odwróconej – praca samodzielna pod kierunkiem nauczyciela.

Zajęcia stacjonarne rozpoczynają uczniowie z I grupy.

Podziału na grupy według dziennika dokonują wychowawcy klas. Wychowawcy również przekażą Wam informację w której jesteście grupie. Przyjęto podział na grupy zgodnie z numerami w dzienniku. Jeśli liczba uczniów w klasie jest nieparzysta to grupa I jest większa o 1.

W przypadku zwolnienia lekarskiego wychowawcy, podziału na grupy dokonuje dyrektor szkoły.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą przesyłać Wam materiały i wskazówki do pracy własnej w sposób zaplanowany i rytmiczny z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz programu OFFICE 365. W razie konieczności również w ten sposób będą prowadzone konsultacje.

W czasie hybrydowego systemu nauczania w przypadkach szczególnych możliwe są indywidualne rozwiązania i pomoc w porozumieniu z wychowawcą klasy.

W czasie kształcenia na odległość zakłada się obecność ucznia i wykonywanie przez niego zadań wyznaczonych przez nauczyciela.

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Na zajęciach stacjonarnych i w czasie kształcenia na odległość realizowane przede wszystkim treści podstawy programowej a nie całości przyjętego programu nauczania, który zwykle znacznie je rozszerza.

Wszyscy nauczyciele pracować będą w przyszłym tygodniu stacjonarnie.

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego oraz do maksymalnego ograniczenia kontaktów społecznych. Pamiętajcie o tym organizując swoje zajęcia oraz formy wypoczynku np. w czasie weekendu.

Serdecznie pozdrawiam i niezmiennie życzę zdrowia i rzeczywistego zaangażowania w pracę zarówno w szkole, jak i w domu.

 

Bożena Ulchurska-Jackowska

dyrektor VI LO w Szczecinie