Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy wszystkich Państwa na zaplanowane na dzień 21.10.2021 r. spotkania z wychowawcami dotyczące bieżących osiągnięć uczniów i ich postępów w nauce. Konsultacje indywidualne dla rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, odbywać się będą w formie zdalnej dnia 21.10.2021 r. w godzinach…

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 1 /2021/2022 Dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2021 r.   PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 obowiązujące w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w…

1 2 3 39