Home / Galeria / młodzieżowy sejmik województwa zachodniopomorskiego

młodzieżowy sejmik województwa zachodniopomorskiego

Z przyjemnością informujemy, że Bartosz Bartman-Jarzembek uczeń klasy 3a został Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Gratulujemy!

Celami Młodzieżowego Sejmiku są:
1) wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;
2) reprezentowanie interesów młodzieży przed organami samorządu województwa oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi;
3) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej;
4) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji;
5) umożliwienie młodzieży partycypacji w procesach podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób oraz jakość jej życia;
6) działanie na rzecz ochrony praw ucznia oraz kształtowania postaw tolerancji;
7) inspirowanie młodzieży do troski o środowisko naturalne, działalności charytatywnej i wolontariatu;
8) działanie na rzecz integracji oraz współpracy środowisk młodzieżowych;
9) współpraca z samorządami uczniowskimi szkół mających swoją siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Więcej informacji o działaniach sejmiku znajduje się na stronie: Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego – Sekretariat ds. Młodzieży (wzp.pl)

Skip to content