Home / Bez kategorii / Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin

W październiku dobiegnie końca obecna kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin. Wybory na nową kadencję odbędą się w dniach 26-27 września 2023 r.
Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin jest reprezentacją uczniów szkół ponadpodstawowych Miasta Szczecin (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Każda ze szkół może wyłonić spośród uczniów jedną osobę, która będzie jej reprezentantem w dialogu prowadzonym z Miastem oraz we współpracy z innymi szczecińskimi szkołami. Celem działania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin jest m.in. integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Szczecin oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Szczecina.
Procedury związane z przeprowadzeniem wyborów nie zmieniają się w stosunku do roku poprzedniego.
Wybory przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem dostępnym w załączniku. Harmonogram może zostać zmieniony w danej szkole za zgodą Komisji Wyborczej na skutek wewnętrznych uwarunkowań. Zmianie nie podlega termin przeprowadzenia wyborów. Zasady przeprowadzenia wyborów określone są w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta.
W załącznikach:
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem 91 424 5870 (Anna Musiał) lub 91 424 5229 (Sekretariat Biura Rady Miasta).
Biuro Rady Miasta
Urząd Miasta Szczecin
tel. 91 42-45-870
fax: 91 42-2-69-49
Skip to content