Home / Bez kategorii / Wytyczne MEiN, MZ i GIS

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Po lewej stronie piktogram dokumentów po prawej stronie Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. Piktogram i napis Wytyczne MEiN, MZ i GS są w kolorze zielonym.

Skip to content