Home / Bez kategorii / Uwaga kandydaci!

Uwaga kandydaci!

Wiadomości dla kandydatów

Wszystkim zainteresowanym przypominamy o konieczności uzupełnienia elektronicznego naboru do dnia 14.07.2021 r. o niezbędną dokumentację :

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych

Kandydatom zakwalifikowanym o potwierdzenie woli nauki do dnia 30.07.2021 r. poprzez dostarczenie:

  • oryginału wniosku z naboru
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • oraz dodatkowo dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych i karty zdrowia ucznia

 

Informujemy również o:

  1. Możliwość skorzystania z szafek (skrytek) szkolnych (modele szafek i ceny). Druk zamówienia.
  2. Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych odbędzie się 1 września o godzinie 17.00
  3. Planowany jest trzydniowy wyjazd integracyjny dla uczniów klas pierwszych w terminie 6-8 września 2021 r. (poniedziałek – środa), w którym powinni wziąć udział wszyscy uczniowie.
   Przewidywany koszt wyjazdu 300 zł, obejmuje:
   – pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie – 3 posiłki)
   – przejazd
   – ubezpieczenie
   – materiały potrzebne do zajęć
  4. Wszystkich kandydatów i rodziców prosimy o zapoznanie się ze Statutem VI LO, który reguluje najważniejsze działania szkoły.
Skip to content