Home / Bez kategorii / Świadectwa dojrzałości

Świadectwa dojrzałości

Wydawanie wyników egzaminu dojrzałości w dniu 5 lipca 2021 r. odbędzie się dla tegorocznych absolwentów o godzinie 10.00 w salach:

– 3 a – sala 7,

– 3 b – sala 4,

– 3 c – sala 5,

– 3 d – sala 6,

Absolwenci lat ubiegłych będą mogli odebrać wyniki egzaminu dojrzałości w dniu 5 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły
w godzinach 12.00-14.00.

Odbiór wyników w terminie późniejszym będzie możliwy w miesiącu lipcu w godzinach otwarcia sekretariatu dla interesantów, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Przypominamy, że odbioru świadectwa dojrzałości należy dokonać osobiście lub może to zrobić osoba, która okaże się upoważnieniem podpisanym przez absolwenta.