Home / Bez kategorii / Konkurs fotograficzny “Samorząd lokalny w obiektywie”

Konkurs fotograficzny “Samorząd lokalny w obiektywie”

Konkurs fotograficzny “Samorząd lokalny w obiektywie”
organizowany przez Uniwersytet Szczeciński – Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Rozpoczął się konkurs fotograficzny ?Samorząd lokalny w obiektywie? współorganizowany przez Uniwersytet Szczeciński

Konkurs fotograficzny, który Uniwersytet współorganizuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Pozwala w okresie zagrożenia epidemicznego zachęcić młodych ludzi do aktywności obywatelskiej, która będzie towarzyszyła poznawaniu jak realizowane inwestycje, samorządowe działania czy wydarzenia wpływają na poprawę standardu życia mieszkańców lokalnej społeczności. Konkurs ma wzbudzić również zainteresowanie historią, symboliką i organizacją samorządu terytorialnego.

Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do 5 zdjęć.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny) oraz specjalną ekspozycję ich prac.

Liczymy na pomysłowość młodych ludzi, na ukazanie ciekawych i wizualnie atrakcyjnych pomysłów na przedstawienie instytucji samorządu.

Strona internetowa konkursu: www.npb.usz.edu.pl/konkurs

Osobą kontaktową ze strony Uczelni jest dr Mariusz Sikora. Mail kontaktowy: konkurs.npb@usz.edu.pl