Home / Bez kategorii / Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami

Dnia 21 stycznia 2021 r. odbędą się zabrania z Rodzicami uczniów klas I, II i III.

Tematem zebrań będzie: podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

    1. Zebrania z rodzicami uczniów klas II – godz. 17.00
    2. Zebrania z rodzicami uczniów klas I i III – godz. 18.00

Konsultacje indywidualne dla rodziców – wszyscy nauczyciele w godz. 17.00 – 19.00

ZEBRANIA i KONSULTACJE BĘDĄ MIAŁY FORMĘ ZDALNĄ

Podczas zebrań, wicedyrektor szkoły będzie pełnił dyżur na MS Teams’ie.