Start / Zebrania

Zebrania

Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 1700.

  • 4 września 2017 r. – klasy I (organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2017/2018),
  • 7 września 2017 r. ? klasy II i III (organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018, sprawy bieżące, procedury egzaminu maturalnego),
  • 19 października 2017 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce)
  • 14 grudnia 2017 r. – klasy I, II i III (klasyfikacja śródroczna ? propozycje ocen na I semestr roku szkolnego 2017/2018),
  • 1 lutego 2018 r. – klasy I, II i III (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018),
  • 22 marca 2018 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów klas I i II, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas III),
  • 17 maja 2018 r. – klasy I i II (przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi).

Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa!