Home / Zebrania

Zebrania

Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 1700.

Przed zebraniami o godzinie 16.00 odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO.

WYJĄTKOWO W DNIU 12 WRZEŚNIA spotkanie RR o godz. 18.00 po wyborach przedstawicieli rodziców do RR podczas zebrań klasowych.

2 września 2019 r. – klasy I (organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2019/2020),
12 września 2019 r. – klasy II i III (organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020, sprawy bieżące, procedury egzaminu maturalnego 2020,
24 października 2019 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce),
12 grudnia 2019 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2019/2020,
23 stycznia 2020 r. – klasy I, II i III (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020),
19 marca 2020 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów klas I i II, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas III),
21 maja 2020 r. – klasy I i II (przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi).

Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa!