Home / Zebrania

Zebrania

Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 1700.

 • 3 września 2018 r. – klasy I (organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2018/2019),

 

 • 20 września 2018 r. ? klasy II i III (organizacja pracy w roku szkolnym 2018/2019, sprawy bieżące, procedury egzaminu maturalnego 2019); klasy I ? indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami,
 • 25 października 2018 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce),
 • 13 grudnia 2018 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2018/2019,
 • 17 stycznia 2019 r. – klasy I, II i III (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018),
 • 14 marca 2019 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów klas I i II, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas III),
 • 9 maja 2019 r. – klasy I i II (przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi).

Przed zebraniami o godzinie 16.00 odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO.

 • 20 września – Zebranie rady rodziców – godz.18.00 (WYJATKOWO – WYBORY DO RR NA ZEBRANIACH W KLASACH, następne zebrania o godz. 16.00)
 • 25 października – Zebranie rady rodziców – godz. 16.00
 • 13 grudnia – Zebranie rady rodziców – godz. 16.00
 • 17 stycznia – Zebranie rady rodziców – godz. 16.00
 • 14 marca – Zebranie rady rodziców – godz. 16.00
 • 9 maja – Zebranie rady rodziców – godz. 16.00

Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa!