Home / Zebrania

Zebrania

Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 1700.

Przed zebraniami o godzinie 16.00 odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO.

1 września 2020 r. – klasy I (organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2020/2021),
3 września 2020 r. – klasy II i III (organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021, sprawy bieżące, procedury egzaminu maturalnego 2021)

Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa!