Home / Sport

Sport

Sport jest nieodzownym elementem naszej szkoły. Nauczyciele wychowania fizycznego kładli od zawsze nacisk na podniesienie naszej sprawności fizycznej i dzięki ich zaangażowaniu powstały różne sekcje sportowe.