Home / RODO

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jagiellońska 41 70-382 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@lo6.szczecin.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować mailowo: iod@spnt.pl lub telefonicznie: +48918522093.

 

Dokumentacja:

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców 

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna – rejestracja na uroczystość 70-lecia