Matura 2018

Uwaga 

Do dnia 27 września 2017 r. wszyscy uczniowie klas III, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2018 r. zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły Deklaracji maturalnej 1a_N, dostępnej na stronie <a href=http://www.oke.poznan.pl/cms,4818,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2017_2018.htm>OKE</a>

Deklarację należy wypełnić komputerowo i wydrukować dwustronnie (w dwóch egzemplarzach).

Prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą egzaminu maturalnego w 2018 roku