Matura 2020

Do dnia 31 stycznia 2020 r. w nieprzekraczalnym terminie z uwagi na konieczność zweryfikowania danych wszyscy uczniowie klas III, którzy chcą wprowadzić zmiany w przedmiotach wskazanych w deklaracjach wstępnych złożonych we wrześniu 2019 r. są zobowiązani do złożenia deklaracji ostatecznych dotyczących  egzaminu maturalnego w maju 2020 r. u  WYCHOWAWCÓW Deklaracji maturalnej 1a_N.

Do dnia 23 września 2019 r. w nieprzekraczalnym terminie z uwagi na konieczność zweryfikowania danych wszyscy uczniowie klas III, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2020 r. zobowiązani są do złożenia u  WYCHOWAWCÓW Deklaracji maturalnej 1a_N.

Deklaracja jest dostępna stronie OKE.

Deklarację należy wypełnić komputerowo i wydrukować dwustronnie (w dwóch egzemplarzach).

 

UWAGA – Opłaty za egzamin maturalny

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego
lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku
lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili
.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.