Matura 2018

Uwaga!

Do dnia 27 września 2017 r. wszyscy uczniowie klas III, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2018 r. zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły Deklaracji maturalnej 1a_N, dostępnej na stronie <a href=http://www.oke.poznan.pl/cms,4818,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2017_2018.htm>OKE</a>

Deklarację należy wypełnić komputerowo i wydrukować dwustronnie (w dwóch egzemplarzach).

 

Uwaga Absolwenci! (powielenie publikacji z dnia 16.10.2017 r.)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w zakładce „egzamin maturalny &gt; Opłata za egzamin maturalny” serwisu internetowego Komisji, dostępna jest funkcjonalność służąca do określania wysokości opłat, które powinny wnieść osoby deklarujące przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2018 roku.

Proszę pamiętać o konieczności wniesienia opłat pomiędzy 1 stycznia a 7 lutego 2018 roku (nie wcześniej i nie później).

Jednocześnie informujemy, że po 1 stycznia 2018 roku absolwenci będą mogli na tej samej stronie wpisać wybrane egzaminy, określić opłatę, wydrukować blankiet opłaty i załącznik 26a, które powinni zgodnie z procedurami przesłać do OKE do 7 lutego 2018 r.

Prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą egzaminu maturalnego w 2018 roku