Home / Archive by Category "Bez kategorii" (Page 2)

Archives

Matura 2020 – harmonogramy

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września. Harmonogram

Kierunki Wirusoodporne – czyli co studiować, żeby zawsze mieć pracę?

O co chodzi w wydarzeniu? 23 kwietnia (czwartek) w godzinach 14.00 – 17.30 organizujemy bezpłatną konferencję online, podczas której razem z ekspertami z firm oraz studentkami z całej Polski będziemy pokazywać i w prosty sposób omawiać przyszłościowe kierunki studiów. Wydarzenie organizowane będzie w czasie rzeczywistym i składa się z trzech modułów: krótkich 15-minutowych debat z przedstawicielami firm i studentkami, którzy będą w przystępny sposób opisywać kierunki oraz możliwości pracy po nich 30-minutowej sesji, podczas której omówimy kierunki takie jak nanotechnologia, bioinformatyka, analityka danych, cyberbezpieczeństwo i wiele innych! wirtualnych stoisk online, gdzie politechniki z całej Polski będą prowadzić konsultacje z uczniami i będzie można zadać wszystkie nurtujące młodych ludzi pytania Więcej informacji

Bezpieczeństwo danych podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania W związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna i inne elementy pracy grupowej, takie jak narzędzia konferencyjne lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla wielu uczniów i nauczycieli, wykorzystujących zdalne metody nauczania. Korzystając z nich, warto pamiętać o bezpiecznym przetwarzaniu danych. Jeśli jesteś rodzicem? Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej oraz jakie w związku z tym Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego…

Pomoc pedagoga

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Wobec aktualnej sytuacji i zdalnego nauczania z powodu zagrożenia epidemicznego udostępniamy kontakt z pedagogiem szkolnym. W sytuacji wymagającej rozmowy, porady, wsparcia można zadzwonić pod numer telefonu: 501581684 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pedagoga. Możliwość indywidualnej konsultacji również poprzez i-dziennik. Pedagog szkolny, Małgorzata Sadkowska

Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE

Szanowni Państwo, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015 w teminie od 2 do 8 kwietnia br. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych Załączniki: 1. Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE<https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_27_Probny_egzamin_maturalny_informacja_MEN_i_CKE.DOCX>

Biblioteka w pracy zdalnej

Na stronie biblioteki http://lo6.szczecin.pl/index.php/biblioteka/ zebrałam linki do narzędzi, które mogą być przydatne w pracy zdalnej. Polecam i zachęcam do korzystania.Serdecznie pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i wytrwałości w trudnej pracy zdalnej. Grażyna Nadziejko-Jura

E-podręczniki

W dniu dzisiejszym wszyscy nauczyciele i uczniowie otrzymali informacje dotyczące logowania do platformy edukacyjnej epodreczniki.pl. E-podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z zasobami platformy. Do dyspozycji są: e-podręczniki, e-materiały do kształcenia ogólnego, e-materiały dla przedmiotów zawodowych, katalog zasobów dodatkowych. INSTRUKCJA PDF

Praca zdalna szkoły

Szanowni Państwo, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 W VI LO w szczecinie ustala się następującą organizacje realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:  od dnia 25 marca (środa) realizujemy zadania zgodnie z tygodniowym planem lekcji w rozumieniu przedmiotów w poszczególnych dniach, uwzględniając potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, higieny pracy oraz rzeczywiste możliwości w komunikacji ze swoimi uczniami; oceniamy pracę uczniów. Tygodniowy zakres treści nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów wynika z tygodniowego planu zajęć, co zapewnia w miarę możliwości równomierne obciążenie uczniów w poszczególne dni tygodnia oraz zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, przy czym nauczyciel zobowiązany jest…

Zdalne nauczanie

Drodzy Uczniowie, od 25.03.2020 r. rusza nauczanie zdalne z realizacją na bieżąco podstawy programowej, dlatego prosimy Was: abyście na bieżąco śledzili komynikaty iDziennika oraz inne ustalone z poszczególnymi nauczycielami, zaglądajcie na bieżąco na platformę edukacyjną http://portal.office.com, tam większość nauczycieli zamieszcza materiały do pracy zdalnej oraz prowadzi zajęcia online,  zgłaszajcie trudności wynikające ze zdalnego nauczania, postaramy się Wam niezwłocznie pomóc. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt. Kształcenie na odległość ? http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne/

1 2 3 4 10