Home / Archive by Category "Bez kategorii"

Archives

Nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN

Informacja o naborze do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich odbędą się 03 września 2020 r. Zebrania będą odbywały się zdalnie za pośrednictwem platformy Office 365 Microsoft Teams. Rodzice powinni dołączyć do spotkań zainicjowanych przez wychowawców przez konta swoich dzieci.   Godzina 17.00 klasy drugie: Klasa Wychowawca 2 A Beata Przybylska-Jankowska 2 B1 Agnieszka Andrzejuk 2 B2 Monika Łuczak 2 C Jolanta Rosiak 2 GA Agnieszka Żeglińska 2 GB1 Anna Kokot 2 GB2 Teresa Witkiewicz 2 GC Barbara Kowalska Temat spotkania: Organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2020/2021   Godzina 18.00 klasy trzecie: Klasa Wychowawca 3 A Agnieszka Jelonek-Pawlik 3 B Monika Kulasiewicz-Drula 3 C Magdalena Falkowska-Kleszcz 3 D Lilianna Kitzman Temat spotkania: Organizacja pracy w szkole w roku szkolnym 2020/2021; PROCEDURY  EGZAMINU MATURALNEGO 2021.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, w związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej oraz wytycznymi podanymi przez MEN i GIS dotyczącymi funkcjonowania jednostek oświatowych od dnia 01 września 2020 r. uprzejmie informuję, że inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbywać się będzie w formie kameralnych spotkań uczniów z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły według następującego harmonogramu: Godzina 9.00 – wszystkie klasy drugie: Klasa Wychowawca Numer sali 2 A Beata Przybylska-Jankowska 21 2 B1 Agnieszka Andrzejuk 2 2 B2 Monika Łuczak 4 2 C Jolanta Rosiak 14 2 GA Agnieszka Żeglińska 7 2 GB1 Anna Kokot 5 2 GB2 Teresa Witkiewicz 25 2 GC Barbara Kowalska 22 Godzina 11.00 – klasy pierwsze i trzecie: Klasa Wychowawca Numer sali 1 A Paulina Hajdamowicz 23 1 B Marzena…

Odbiór Świadectw dojrzałości

Dnia 11 sierpnia 2020 r. zapraszamy tegorocznych Absolwentów VI LO do odbioru swoich świadectw dojrzałości. Z uwagi na ciągły wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem od początku epidemii SARS-CoV-2, prosimy o przestrzeganie poniższego harmonogramu: 09:30 – klasa 3C, sala gimnastyczna 10:00 – klasa 3A, sala 23 11:00 – klasa 3B2, sala gimnastyczna 11:30 – klasa 3B1, sala 20 Absolwenci z lat ubiegłych, mogą odebrać aneksy świadectw dojrzałości w sekretariacie szkoły w godzinach 13:00 – 14:00

EGZAMINY POPRAWKOWE 2020

EGZAMIN POPRAWKOWY SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI PISEMNEJ I CZĘŚCI USTNEJ. Między częściami egzaminu jest ok. 30 min. przerwa. L.p. Przedmiot Data i godzina Przedmiot Data i godzina 1. matematyka 27 sierpnia (czwartek), godz. 9.00   ——————-   —————— 2. język polski 26 sierpnia (środa),  godz. 9.00   ——————-   —————— 3. język polski 26 sierpnia (środa),  godz. 9.00 matematyka 27 sierpnia (czwartek), godz. 9.00 4. język polski 26 sierpnia (środa),  godz. 9.00 matematyka 27 sierpnia (czwartek), godz. 9.00 W dniu 25 sierpnia (wtorek) w godz. 9.00 – 11.00, odbędą się konsultacje ze wszystkich przedmiotów przed egzaminem poprawkowym.    

1 2 3 11