Odbiór Świadectw dojrzałości

Dnia 11 sierpnia 2020 r. zapraszamy tegorocznych Absolwentów VI LO do odbioru swoich świadectw dojrzałości. Z uwagi na ciągły wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem od początku epidemii SARS-CoV-2, prosimy o przestrzeganie poniższego harmonogramu: 09:30 – klasa 3C, sala gimnastyczna 10:00…

EGZAMINY POPRAWKOWE 2020

EGZAMIN POPRAWKOWY SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI PISEMNEJ I CZĘŚCI USTNEJ. Między częściami egzaminu jest ok. 30 min. przerwa. L.p. Przedmiot Data i godzina Przedmiot Data i godzina 1. matematyka 27 sierpnia (czwartek), godz. 9.00   ——————-   —————— 2. język polski 26…

Odbiór świadectw

Informujemy, że odbiór świadectw promocyjnych nie odebranych w dzień zakończenia roku szkolnego będzie możliwy tylko w następujących terminach: Poniedziałek 29 czerwca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00 Wtorek 30 czerwca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00 Czwartek 02…

Egz. maturalny 2020

Procedury bezpieczeństwa na czas egzaminów maturalnych w VI LO w Szczecinie w dniach 8 – 29 czerwca 2020 r.   W dniu egzaminu absolwenci przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny…

Egzamin Maturalny inf. OKE

UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 Harmonogram Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020. 3.5a. POTWIERDZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO…

Harmonogram rekrutacji

Publikujemy ogłoszony przez ZKO harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Terminy rekrutacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 657) ustalone przez Kuratorów Oświaty…

1 2 3 32