Zebrania z Rodzicami

Dnia 14 grudnia 2017 r. odbędą się zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich: godz. 16.00 – zebranie Rady Rodziców godz. 17.00 – 17.30 – prelekcja dla Rodziców na „Cyberdżungla wyprawa w nieznane” godz. 17.30 – 18.30 – spotkania z wychowawcami klas: omówienie postępów w nauce (przewidywane oceny klasyfikacji śródrocznej), formy udzielania pomocy…

Energetyka jądrowa w VI LO

Dnia 6 grudnia uczniowie wybranych klas uczestniczyli w wykładzie dr Natalii Targosz-Ślęczki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas wykładu przypomniane zostały podstawowe wiadomości dotyczące reakcji jądrowych i promieniowania jonizującego. Wyjaśniona została zasada działania reaktora jądrowego, a uczniowie mieli możliwość obejrzenia modelu pastylki uranowej tworzącej rdzeń atomowy reaktora. Dr Targosz- Ślęczka przeprowadziła też pomiary promieniowania preparatu…

SZKOLNE MIKOŁAJKI

W środę 6 grudnia 2017 r. naszą szkołę odwiedził święty Mikołaj w trzech odsłonach ? klasyczny, ubrany w czerwony biało-czerwony płaszcz; biały Dziadek Mróz oraz Gwiazdor. Tym samym udało nam się połączyć trzy tradycje funkcjonujące w różnych krajach. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Świąteczny klimat stworzyła  bożonarodzeniowa muzyka, która przez trzy przerwy rozbrzmiewała…

Konrad Traczyk nagrodzony Stypendium Prezesa Rady Ministrów

27 listopada br.w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Uroczystości Wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał uczeń klasy 2a Konrad Traczyk. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!.

„ISKIERKA RADOŚCI” W VI LO

Wzorem lat ubiegłych także i w tym roku nasza szkoła włączyła się do akcji charytatywnej PODARUJ DZIECIOM ISKIERKĘ RADOŚCI- SZCZECIŃSKIE SZKOŁY POTRZEBUJĄCYM. ISKIERKA trwa kilka tygodni i mobilizuje uczestniczące w niej placówki szkolne do podjęcia różnorodnych działań, które pomogą wesprzeć najbardziej potrzebujących: uczniów z rodzin będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej, domy dziecka,…

Zapytaj jabłoni… – wieczór poetycki Róży Czerniawskiej-Karcz

W czwartek 23 listopada 2017 r. w Pałacu Młodzieży w Szczecinie odbyła się promocja najnowszego tomiku poezji Zapytaj jabłoni…, szczecińskiej poetki Róży Czerniawskiej-Karcz. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich, artyści, przyjaciele i zaproszeni goście, wśród których znaleźli się uczniowie klasy 1 A VI LO. Wszyscy, w jesiennej scenerii i przy klimatycznej,…

Warsztaty dla młodych dziennikarzy w home.pl

W środę 22 listopada 2017 r., z ogromną radością, skorzystaliśmy z zaproszenia „Kuriera Szczecińskiego” oraz firmy technologicznej home.pl i wzięliśmy udział w warsztatach dla młodych dziennikarzy pt.: „Prowadzenie gazetki szkolnej w formie blogu na platformie wordpress”. Sześcioro uczniów naszej szkoły, z klas humanistyczno-medialnych, poznało zasady pracy w dwóch aplikacjach umożliwiających tworzenie gazety w formie blogu…