List Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego

  Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i pracownicy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, Drodzy Uczniowie! Z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019  pragnę serdecznie podziękować Państwu Dyrektorom, Nauczycielom i innym pracownikom oświaty za trud i zaangażowanie w realizację działań edukacyjnych oraz…

Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 9 maja 2019 ruszyła rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja przeprowadzona zostanie odrębnie dla: – absolwentów 8-letnich szkół podstawowych oraz – absolwentów 3-letnich gimnazjów. Każdy uczeń będzie miał prawo wyboru…

Zebrania z Rodzicami

Dnia 9 maja o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I i II. Spotkania z wychowawcami będą dotyczyły podsumowań semestralnych i zagrożeń oceną niedostateczną, jak również bieżących osiągnięć edukacyjnych. Zebranie Rady Rodziców – godz.16:00. Obecność na zebraniach jest…

1 2 3 28