Zebrania z rodzicami

Dnia 20 września 2018 r. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas II i III oraz konsultacje nauczycielskie dla rodziców uczniów klas I. Podczas spotkań zostaną przedstawione rodzicom informacje dotyczące sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog szkoły p. Małgorzata Sadkowska pełniąca podczas zebrań od godz. 17:00 do 19:00 dyżur pedagogiczny, udzieli wszystkim zainteresowanym odpowiedzi dot. w/w…

Legitymacje szkolne, a prawa uczniów do ulg

Legitymacje szkolne, a prawa uczniów do ulg Prawo uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin do ulg określonych w Uchwale Nr IV/N/1254/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2018 r. przy przejazdach środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin ? Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, poświadcza legitymacja szkolna. Za miejsce zamieszkania osoby…

U progu medycyny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY uczniów klas III gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych na warsztaty ?U progu medycyny? organizowane w r. szk. 2018/19  przez VI LO im. St. Czarnieckiego w Szczecinie   Na naszych warsztatach wykształcisz umiejętność pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej, ukształtujesz badawczy sposób myślenia właściwy dla nauk przyrodniczych, rozwiniesz umiejętność obserwacji, przeprowadzania i poprawnego dokumentowania doświadczeń,…

Jubileusz 70-lecia

Wspomnienia są jak perły: mają w sobie coś z klejnotów i coś z łez. Kochani Absolwenci i Przyjaciele Szóstki! Wielkimi krokami zbliża się 70-lecie VI LO, dlatego pragniemy zaprosić wszystkich chętnych do współpracy w przygotowaniu tego jubileuszu. Aby godnie uczcić Szanowną Jubilatkę, chcemy stworzyć monografię naszej szkoły, a także wydać numer specjalny gazety szkolnej Zbliżenia…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

PLAN ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 03.09.2018 r.: godzina 8:00 – uroczysta Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła godzina 9:30 – spotkanie wychowawców i uczniów w klasach: Klasa Wychowawca Sala/Piętro 1 A Agnieszka Jelonek-Pawlik 22/2 1 B Monika Kulasiewicz-Drula 2/parter 1 C Magdalena Falkowska-Kleszcz 25/2 1 D Lilianna Kitzman 6/parter 2 A Dariusz…

EGZAMINY POPRAWKOWE 2018

Ustny i pisemny Egzamin Maturalny 2018 (w terminie poprawkowym) odbędzie się dnia 21 sierpnia o godzinie 9:00 (obecność w szkole na pół godziny przed czasem rozpoczęcie egzaminu).   Egzaminy poprawkowe 28 sierpnia, godz. 9.00: język polski, język angielski, geografia. 29 sierpnia, godz. 9.00 biologia, matematyka, chemia. Konsultacje ze wszystkich przedmiotów przed egzaminem poprawkowym w dniu…

Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin

Celem realizacji programu stypendialnego dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu. Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję…

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

Dnia 22.06.2018 roku (w piątek) o godz. 9:00 na boisku szkolnym, odbędzie się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie. Uroczystość szkolna zostanie poprzedzona Zakończeniem Roku Katechetycznego 2017/2018 Mszą Świętą w dniu 21.06.2018 r. o godz. 10:00 w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów VI…