Home / Bez kategorii / Nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN

Nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN

Informacja o naborze do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej
Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.
Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.
Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej.