Home / Bez kategorii / Odbiór Świadectw dojrzałości

Odbiór Świadectw dojrzałości

Dnia 11 sierpnia 2020 r. zapraszamy tegorocznych Absolwentów VI LO do odbioru swoich świadectw dojrzałości.

Z uwagi na ciągły wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem od początku epidemii SARS-CoV-2, prosimy o przestrzeganie poniższego harmonogramu:

09:30 – klasa 3C, sala gimnastyczna

10:00 – klasa 3A, sala 23

11:00 – klasa 3B2, sala gimnastyczna

11:30 – klasa 3B1, sala 20

Absolwenci z lat ubiegłych, mogą odebrać aneksy świadectw dojrzałości w sekretariacie szkoły w godzinach 13:00 – 14:00