Home / Bez kategorii / EGZAMINY POPRAWKOWE 2020

EGZAMINY POPRAWKOWE 2020

EGZAMIN POPRAWKOWY SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI PISEMNEJ I CZĘŚCI USTNEJ.

Między częściami egzaminu jest ok. 30 min. przerwa.

L.p. Przedmiot Data i godzina Przedmiot Data i godzina
1. matematyka 27 sierpnia (czwartek),

godz. 9.00

 

——————-

 

——————

2. język polski 26 sierpnia (środa),

 godz. 9.00

 

——————-

 

——————

3. język polski 26 sierpnia (środa),

 godz. 9.00

matematyka 27 sierpnia (czwartek),

godz. 9.00

4. język polski 26 sierpnia (środa),

 godz. 9.00

matematyka 27 sierpnia (czwartek),

godz. 9.00

W dniu 25 sierpnia (wtorek) w godz. 9.00 – 11.00, odbędą się konsultacje ze wszystkich przedmiotów przed egzaminem poprawkowym.