Home / Bez kategorii / BEZPŁATNA KONFERENCJA POKÓJ ZACZYNA SIĘ W RODZINIE

BEZPŁATNA KONFERENCJA POKÓJ ZACZYNA SIĘ W RODZINIE

FUNDACJA „WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK” SERDECZNIE ZAPRASZA 24.10.2019. NA
BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ W SZCZECINIE PT. POKÓJ ZACZYNA SIĘ W RODZINIE
współfinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego.
Nazwa ?Pokój zaczyna się w rodzinie? jest przesłaniem, które ma
prowokować do tematu znaczenia odpowiedzialnego rodzicielstwa i
wychowania do pokoju w dzisiejszym świecie.
Poznanie przez dorosłych postaw wychowawczych nawiązujących do pokoju i
wdrażanie przez nich praktycznych umiejętności, opartych o nieagresywny
sposób, jakim jest model Gordona, pomoże skutecznie zmieniać postawy,
zachowania, sposób komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Obserwując
te zmiany u dorosłych i doświadczając ich na sobie, dziecko będzie
uczyło się przez naśladowanie, co wpłynie pozytywnie na proces jego
rozwoju, dając pozytywne wzorce dla jego własnych postaw i zachowań w
dorosłym życiu. A to z kolei wpłynie na kolejne pokolenia, które
przecież wychowują dzieci, kiedy same stają się rodzicami. Ten mechanizm
jest podstawą budowy obywatelskiego i zintegrowanego społeczeństwa, dla
którego pokój jest celem nadrzędnym.
CEL:
1. Pokazanie i upowszechnianie pokojowych praktyk wychowawczych.
2. Przedstawienie modelu Gordona jako profilaktyki i edukacji
społecznej.
3. Rozwijanie umiejętności i postaw wychowawczych opartych o pokojowy
model dr. Thomasa Gordona.
4. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Bardzo nam zależy na
tym, by zarówno konferencja, jak i warsztaty pomogły uczestnikom w
zrozumieniu naszego przesłania. Wierzymy, że budowanie świadomości, jaką
niezwykle ważną rolę odgrywają rodzice w uczeniu współodczuwania u
swoich dzieci, co jest jednym z fundamentów wychowania do pokoju, pomoże
otworzyć im się na zdobywanie wiedzy i umiejętności, które w tym
pomagają.
Pomagają w dziecku budzić i rozwijać empatię, akceptację i szczerość w
domu, szkole, pracy i innych dziedzinach życia, kiedy jest w rodzinie i
kiedy w dorosłym życiu stworzy własną.
PROGRAM:
Część pierwsza ? referaty
15:15 ? 15:30 Powitanie uczestników
15:30 ? 15:45 Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Pana Jarosława Rzepy
15:45 ? 15:50 Prezentacja sylwetki dr. Thomasa Gordona
15:50 ? 16:15 Referat Pani Joanny Ratajczak
16:15 ? 16:35 Referat Pani Katarzyny Antoniak
16:35 ? 17:00 Referat Pani Violetty Kruczkowskiej
17:00 ? 17:10 Podsumowanie
17:10 ? 17:30 Przerwa
17:30 ? 18:35 Warsztaty w grupach
Część druga – warsztaty
17:30 ? 18:35 Grupa I – prowadzący Pan Piotr Kruczkowski
17:30 ? 18:35 Grupa II – prowadzący Pani Katarzyna Antoniak
17:30 ? 18:35 Grupa III – prowadzący Pani Violetta Kruczkowska
17:30 ? 18:35 Grupa IV – prowadzący Pan Piotr Chwalisz
TEMATYKA REFERATÓW:
?Pokój zaczyna się rodzinie. Co nam grozi jeśli zabraknie determinacji
do działania.? – Joanna Ratajczak
?Korzyści stosowania modelu Gordona z małymi dziećmi.? – Katarzyna
Antoniak
?Bez zwycięzców i bez pokonanych.? ? Violetta Kruczkowska
TEMATYKA WARSZTATÓW:
?Pechowa dwunastka w komunikacji i dlaczego jej unikać, kiedy chcemy
pomóc lub postawić granice dziecku.? ? Violetta Kruczkowska
?Model Gordona w służbie rodzica i nauczyciela.? ? Piotr Kruczkowski
?Jak nastolatki reagują na etykietowanie i czym je zastąpić.? ? Piotr
Chwalisz
?Dlaczego małe dzieci mówią często nie.? – Katarzyna Antoniak
Zapisy przez formularz na stronie www http://konferencja.gordon.edu.pl
W razie pytań Prosimy o kontakt pod numerem tel. +48 602 336 109.