Home / Bez kategorii / Warsztaty „U progu medycyny”

Warsztaty „U progu medycyny”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

na warsztaty „U progu medycyny”

organizowane w r. szk. 2019/2020

 przez VI LO im. St. Czarnieckiego w Szczecinie

 

  • Na naszych warsztatach wykształcisz umiejętność pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej, ukształtujesz badawczy sposób myślenia właściwy dla nauk przyrodniczych, rozwiniesz umiejętność obserwacji, przeprowadzania i poprawnego dokumentowania doświadczeń, wyciągania wniosków i formułowania uogólnień, będziesz przeprowadzał obliczenia a także stosował pojęcia oraz prawa biologiczne, chemiczne i matematyczne.
  • Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych m. Szczecin.
  • Zajęcia będą odbywały się w gabinetach przedmiotowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. St. Czarnieckiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin,
   (91) 48 46 088.
  • Zajęcia będą prowadzone w formie doświadczeń, obserwacji laboratoryjnych oraz prac badawczych z biologii, chemii oraz na rozwiązywaniu zadań problemowych dotyczących zastosowania matematyki w przedmiotach przyrodniczych.
  • Zajęcia będą odbywały się w środy, od godz. 16:30, (2 godz. lekcyjne).
  • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
  • Zgłoszenia drogą telefoniczną przyjmuje sekretariat VI LO tel. (91) 4846088.
  • O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Uczniowie, którzy nie zostaną zapisani na liście uczestników znajdą się na liście rezerwowej.
  • Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę, 18 września 2019r.,
   o godz. 16:30, w sali nr 2 na parterze. Na spotkaniu zostaną omówione sprawy organizacyjne i odbędą się zajęcia laboratoryjne z chemii.