Home / Bez kategorii / Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja przeprowadzona zostanie odrębnie dla:
– absolwentów 8-letnich szkół podstawowych oraz
– absolwentów 3-letnich gimnazjów.

Każdy uczeń będzie miał prawo wyboru nie więcej niż 3 szkół oraz dowolnej liczby oddziałów w obrębie tych szkół!

Zachęcamy wszystkich kandydatów do szkół ponadpodstawowych do zapoznania się z ofertą szkół dostępną w wersji elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/

Na tej stronie internetowej, oprócz oferty szkół, zamieszczane będą aktualne informacje na temat rekrutacji.

Przy pomocy serwisu internetowego można:
– wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły,
– zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji,
– mieć stały dostęp do poradników,
– monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

W przypadku wątpliwości dotyczących rekrutacji dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach ponadpodstawowych /ponadgimnazjalnych oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, tel., 91 424 54 36, 91 424 51 69, e-mail wos@um.szczecin.pl.