Start / Opłaty

Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2016/2017

Komitet Rodzicielski 150zł./za rok
wpłaty w księgowości lub przelewem na konto:

Rada Rodziców przy VI LO, PKO SA IIO/Szczecin
BANK PEKAO S.A. numer konta 80 1240 3927 1111 0010 5556 6802
(na przelewie należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę):

Duplikaty:

  • legitymacji szkolnej 9,- zł.
  • świadectwa szkolnego 26,- zł.
    tylko i wyłącznie przelewem na konto specjalne VI LO,
    Numer konta na duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych:
    Nr konta 12 1020 4795 0000 9102 0278 1805
    Tytułem: wpłata za duplikat legitymacji (świadectwa), (imię i nazwisko ucznia)