Home / Kalendarium

Kalendarium

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2018/2019 trwają od 3 września 2018 r . do 21 czerwca 2019 r.
 2. Semestr I trwa od 3 września 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.
 3. Semestr II trwa od 14 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. w klasach I i II,
  od 14 stycznia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. w klasach III.
 4. Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 26 kwietnia 2019 r.
 5. Zajęcia integracyjne w klasach I:
 • wyjazd integracyjny klas I: 4 – 6 września 2018 r. (wyjazd spod szkoły 4 września o godz. 730, powrót pod szkołę 6 września ok. godz.1800)
 1. Ślubowanie uczniów klas I – 15 października 2018 r.
 2. Ostateczna klasyfikacja śródroczna, uczniów kl. I, II, III – 11 stycznia 2019 r.
 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 4. Ferie zimowe trwają od 28 stycznia 2019 r. do 10 lutego 2019 r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
 6. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas III – 16 kwietnia 2019 r.
 7. Egzaminy maturalne pisemne 6 maja 2019 r. – 24 maja 2019 r.
 8. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas I i II – 14 czerwca 2019 r.
 9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 21 czerwca 2019 r.
 10. Ferie letnie trwają od 22 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 11. Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 1700. Przed zebraniami o godzinie 16.00 odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO.

WYJĄTKOWO W DNIU 20 WRZEŚNIA spotkanie RR o godz. 18.00 po wyborach przedstawicieli rodziców do RR podczas zebrań klasowych.

 • 3 września 2018 r. – klasy I (organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2018/2019),
 • 20 września 2018 r. – klasy II i III (organizacja pracy w roku szkolnym 2018/2019, sprawy bieżące, procedury egzaminu maturalnego 2019); klasy I ? indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami,
 • 25 października 2018 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce),
 • 13 grudnia 2018 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2018/2019,
 • 17 stycznia 2019 r. – klasy I, II i III (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018),
 • 14 marca 2019 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów klas I i II, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas III),
 • 9 maja 2019 r. – klasy I i II (przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi).

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1. 2 listopada 2018 r. – piątek po święcie Wszystkich Świętych ze względu na organizację pracy burs i internatów,
 2. 2 maja 2019 r. – czwartek Dzień Flagi Rzeczypospolitej,
 3. 6 maja 2019 r. – poniedziałek – egzamin maturalny z jęz. polskiego,
 4. 7 maja 2019 r. – wtorek – egzamin maturalny z matematyki,
 5. 8 maja 2018 r. – środa – egzamin maturalny z jęz. angielskiego,

Bożena Ulchurska-Jackowska