Home / Kalendarium

Kalendarium

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

 

   1.  Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2019/2020 trwają od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
   2.  Semestr I trwa od 2 września 2019 r. do 19 stycznia 2020 r.
   3.  Semestr II trwa od 20 stycznia 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. w klasach I i II, od 20 stycznia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. w klasach III.
   4.  Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 24 kwietnia 2020 r.
   5.  Zajęcia integracyjne w klasach I:  wyjazd integracyjny klas I: 4 – 6 września 2019 r. (wyjazd spod szkoły 4 września zgodnie z harmonogramem, powrót pod szkołę 6 września ok. godz.1800)
   6.  Ślubowanie uczniów klas I – 27 września 2019 r. i 14 października 2019 r.
   7.  Ostateczna klasyfikacja śródroczna, uczniów kl. I, II, III – 17 stycznia 2020 r.
   8.  Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
   9.  Ferie zimowe trwają od 10 lutego 2020 r. do 23 lutego 2020 r.
   10.  Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.
   11.  Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas III – 20 kwietnia 2020 r.
   12.  Egzaminy maturalne pisemne: 4 maja 2020 r. – 21 maja 2020 r.
   13.  Egzaminy maturalne ustne: język polski 7 maja 2020 r. – 22 maja 2019 r., języki obce nowożytne 4 maja 2020 r. – 22 maja 2020 r.
   14.  Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas I i II – 22 czerwca 2020 r.
   15.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 26 czerwca 2020 r.
   16.  Ferie letnie trwają od 27 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
   17.  Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 17.00.
    Przed zebraniami o godzinie 16.00 odbywają się spotkania przedstawicieli Rady Rodziców VI LO. WYJĄTKOWO W DNIU 12 WRZEŚNIA spotkanie RR o godz. 18.00 po wyborach przedstawicieli rodziców do RR podczas zebrań klasowych.
    2 września 2019 r. – klasy I (organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2019/2020),
    12 września 2019 r. – klasy II i III (organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020, sprawy bieżące, procedury egzaminu maturalnego 2020,
    24 października 2019 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce),
    12 grudnia 2019 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej za I semestr r. szk. 2019/2020,
    23 stycznia 2020 r. – klasy I, II i III (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020),
    19 marca 2020 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów klas I i II, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas III),
    21 maja 2020 r. – klasy I i II (przewidywane zagrożenia ocenami niedostatecznymi, a na tydzień przed klasyfikacją przewidywane oceny z przedmiotów i zachowania).
 • Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.  31 października 2019 r. – czwartek przed świętem Wszystkich Świętych ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających,
2.  2 i 3 stycznia 2020 r. – czwartek i piątek po Nowym Roku i przed kolejnym świętem Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2020 r.,
3.  4 maja 2020 r. – poniedziałek – egzamin maturalny z języka polskiego,
4.  5 maja 2020 r. – wtorek – egzamin maturalny z matematyki,
5.  6 maja 2020 r. – środa – egzamin maturalny z języka angielskiego,
6.  12 czerwca 2020 r. – piątek po święcie Bożego Ciała – organizacja pracy burs i internatów.

W tych dniach, mogą być zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rozwijające zainteresowania po uprzednim zgłoszeniu się uczniów.