Start / Kalendarium

Kalendarium

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2017/2018 trwają od 4 września 2017 r . do 22 czerwca 2018 r.
 2. Semestr I trwa od 4 września 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.
 3. Semestr II trwa od 15 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. w klasach I i II,

od 15 stycznia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. w klasach III.

 1. Zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych kończą się 27 kwietnia 2018 r.
 2. Zajęcia integracyjne w klasach I:
 • wyjazd integracyjny klas I: 5 – 7 września 2017 r. (wyjazd spod szkoły 5 września o godz. 730, powrót pod szkołę 7 września ok. godz.1800)
 1. Ślubowanie uczniów klas I ? 13 października 2017 r.
 2. Ostateczna klasyfikacja śródroczna, uczniów kl. I, II, III – 12 stycznia 2018 r.
 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 4. Ferie zimowe trwają od 15 stycznia 2018 r. do 28 stycznia 2018 r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.
 6. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas III ? 23 kwietnia 2018 r.
 7. Egzaminy maturalne pisemne 4 maja 2018 r. – 23 maja 2018 r.
 8. Ostateczna klasyfikacja roczna uczniów klas I i II ? 18 czerwca 2018 r.
 9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 22 czerwca 2018 r.
 10. Ferie letnie trwają od 23 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
 11. Propozycja dodatkowych dni wolnych dla uczniów od zajęć dydaktycznych:
 • 2 maja 2018 r. (środa) ? Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 4, 7, 8 maja 2018 r. (piątek, poniedziałek, wtorek) ? pisemne egzaminy maturalne,
 • 1 czerwca 2018 r. ? piątek po Bożym Ciele, organizacja pracy burs i internatów.

 

 1. Zebrania z rodzicami (stałe) w czwartki o godz. 1700.
 • 4 września 2017 r. – klasy I (organizacja pracy w szkole ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2017/2018),
 • 7 września 2017 r. ? klasy II i III (organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018, sprawy bieżące, procedury egzaminu maturalnego),
 • 19 października 2017 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów, postępy w nauce)
 • 14 grudnia 2017 r. – klasy I, II i III (klasyfikacja śródroczna ? propozycje ocen na I semestr roku szkolnego 2017/2018),
 • 1 lutego 2018 r. – klasy I, II i III (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018),
 • 22 marca 2018 r. – klasy I, II i III (bieżące osiągnięcia uczniów klas I i II, przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi uczniów klas III),
 • 17 maja 2018 r. – klasy I i II (przewidywane oceny roczne z przedmiotów i zachowania, zagrożenia ocenami niedostatecznymi).

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 2 maja 2018 r. ? środa – Dzień Flagi Rzeczypospolitej,
 2. 4 maja 2018 r. ? piątek – egzamin maturalny z jęz. polskiego,
 3. 7 maja 2018 r. ? poniedziałek – egzamin maturalny z matematyki,
 4. 8 maja 2018 r. ? wtorek – egzamin maturalny z jęz. angielskiego,
 5. 1 czerwca 2018 r. ? piątek ? piątek po Bożym Ciele ze względu na organizacje pracy szkoły (bursy, internaty).

 

W tych dniach, mogą być zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rozwijające zainteresowania po uprzednim zgłoszeniu się uczniów.