Home / Dla Kandydatów

Dla Kandydatów

 


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 657) ustalone przez Kuratorów Oświaty terminy rekrutacji ogłoszone przed końcem lutego 2020 r. zostały anulowane.

Nowy HARMONOGRAM terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie naboru elektronicznego https://nabor.pcss.pl/szczecin/, na której pojawią się odpowiednie komunikaty o nowych ustalonych przez MEN terminach!

 

Zgodnie z  OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM Z ART. 13 UST. 1 RODO
udział w procesie rekrutacyjnym jest jednoznaczny z zapoznaniem się z  Klauzulą informacyjną dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

 

Oferta Edukacyjna VI LO im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w roku szkolnym 2020/2021

 PROFILE PLANOWANYCH KLAS  

Symbol klasy Profil I rozszerzenie II rozszerzenie III rozszerzenie
 1A   humanistyczna  język polski  historia  wiedza o społeczeństwie
 1B   biologiczno-chemiczny  biologia  chemia  język angielski
 1C   matematyczno-przyrodniczy  matematyka  fizyka  geografia

 

KLASA 1A (humanistyczna)

  1. Oddział pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Filologicznego, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej O/Szczecin oraz Technoparku Pomerania.
  2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
  3. Program nauczania języka polskiego wzbogacony o edukację medialną.
  4. Uczniowie biorą udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
  5. Program nauczania historii realizowany jest również poprzez udział w prelekcjach organizowanych przez szczecińskie muzea oraz inne instytucje.
  6. W ramach wiedzy o społeczeństwie uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez prawników.
  7. Zainteresowani uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w kole historycznym i kole szachowym.
  8. Uczniowie tej klasy realizują się w szkolnym klubie debat oksfordzkich. Biorą udział w turniejach debat oksfordzkich na poziomie miejskim, jak i ogólnopolskim, gdzie odnoszą duże sukcesy.
  9. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Historycznej, Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie i  Świecie Współczesnym oraz różnych konkursów przedmiotowych.
  10. Uczniowie systematycznie chodzą do teatru, dbając o swój rozwój kulturalny. Organizowane są również wyjazdy do innych teatrów, np. do Teatru Muzycznego w Gdyni.
  11. W klasie mogą być realizowane 2 wycieczki tematyczne: do Warszawy i do Krakowa, gdzie uczniowie zwiedzają muzea oraz instytucje medialne.

 

KLASY 1B (biologiczno-chemiczna)

  1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
  2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia
  3. Program nauczania biologii wzbogacony o projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia  oraz udział w wykładach na ZUT, US i PUM.
  4. Chętni uczniowie biorą udział w projektach: Mam PUM oraz Licealista w świecie nauki.
  5. W ramach Zachodniopomorskiej Szkoły Ćwiczeń uczniowie uczestniczą w wykładach organizowanych przez Wydział Biologii US.
  6. Program nauczania chemii realizowany jest również poprzez wykłady tematyczne na ZUT i US oraz ćwiczenia laboratoryjne.
  7. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez UAM Poznań, Wojewódzki Konkurs Chemiczny, Konkurs Piosenki Angielskiej).
  8. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
  9. Współpraca ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w ramach projektu Ars amandi.
  10. W klasie mogą być realizowane wycieczki tematyczne: do  Stralsundu i na Rugię (biologia) oraz do Torunia (Centrum Chemii w Małej Skali) i inne.

 

KLASA 1C (matematyczno-przyrodnicza)

  1. Oddział pod patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, fizyka, geografia
  3. Program nauczania matematyki wzbogacony jest o udział w wykładach prowadzonych przez pracowników ZUT i US.
  4. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Międzyszkolne Zawody Matematyczne organizowane przez Wydział Matematyczno-Fizyczny US, międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny, ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny).
  5. Uczniowie maja możliwość dodatkowego sprawdzenia swojej wiedzy w ramach Dni Nauk Matematyczno-Przyrodniczych.
  6. Od II klasy uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania w ramach koła Matematyka Ma Moc.
  7. Program nauczania fizyki realizowany jest również poprzez udział w wykładach US I ZUT oraz wykonywanie doświadczeń w laboratoriach ZUT.
  8. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w wycieczce tematycznej do Greiswaldu – udział w wykładzie w Instytucie Maxa Plancka oraz zwiedzanie elektrowni jądrowej.
  9. Program nauczania geografii realizowany jest również poprzez udział w wykładach organizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi.
  10. Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w rajdach pieszych realizowanych w ramach SKKT.

 

W naszej szkole bardzo prężnie działa grupa germanistów, którzy od lat prowadzą dwustronną wymianę młodzieży ze szkołą partnerską z Niemiec, Widukind-Gymnasium Enger, dającą szansę poznania realiów życia codziennego w kraju sąsiada, poznania miejsc związanych z wydarzeniami istotnymi dla historii Europy, niwelowania wzajemnych uprzedzeń i doskonalenia kompetencji językowych.

Dwukrotnie byliśmy gospodarzami polsko-niemieckiego projektu w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego Zachować pamięć. Podczas spotkań w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu uczniowie z obu krajów podejmowali tematykę ksenofobii, wykluczenia, przemocy oraz uprzedzeń, a także reagowania na tego typu problemy społeczne.

 

 

Sześć powodów, dla których warto przyjść do Szóstki!

         1. Dbamy o optymalny rozwój naszych uczniów, oferując wysoki poziom nauczania i doskonale wyposażone pracownie.
         2. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli dyplomowanych i egzaminatorów.
         3. Jesteśmy wymagający, ale otwarci i życzliwi, u nas zawsze można liczyć na pomoc.
         4. Umożliwiamy rozwijanie pasji i zainteresowań.
         5. Jesteśmy szkołą kameralną i bezpieczną.
         6. Tutaj łączymy tradycję i nowoczesność, indywidualizm i uniwersalizm.

 Zapraszamy do obejrzenia relacji z życia szkoły na stronie www.lo6.szczecin.pl