Home / Dla Kandydatów

Dla Kandydatów

Zgodnie z  OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM Z ART. 13 UST. 1 RODO
udział w procesie rekrutacyjnym jest jednoznaczny z zapoznaniem się z  Klauzulą informacyjną dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

MEN – ULOTKA Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020

Zasady rekrutacji  – VI LO

Terminarz Rekrutacji  (wersja pełna KO)

Terminarz – wersja skrócona (terminy przyjmowania dokumentów):

 

Dzień Otwarty Szkoły – 27 kwietnia 2019 r.  godz. 10:00 – 14:00

 ZAPRASZAMY!

 

PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 Klasy po GIMNAZJUM (cztery oddziały,  cykl 3-letni)

 KLASA A – HUMANISTYCZNO-MEDIALNA

Oddział pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Filologicznego, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej O/Szczecin oraz Technoparku Pomerania

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

KLASY B1 i B2 – BIOLOGICZNO-CHEMICZNE (MEDYCZNE)

Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

KLASA C – MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA

Oddział pod patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny nauczany w szkole

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka, geografia (do wyboru w klasie II)

 

Klasy po SZKOLE PODSTAWOWEJ (cztery oddziały,  cykl 4-letni)

 KLASA A – HUMANISTYCZNO-MEDIALNA

Oddział pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Filologicznego, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej O/Szczecin oraz Technoparku Pomerania

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

KLASY B1 i B2 – BIOLOGICZNO-CHEMICZNE (MEDYCZNE)

Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

KLASA C – MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA

Oddział pod patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: język polski, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny nauczany w szkole

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka, geografia (do wyboru)

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

We wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriów.

DROGI ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ lub GIMNAZJALNEJ! SZANOWNI RODZICE!

Siedem powodów, dla których warto przyjść do Szóstki!

 1. Dbamy o optymalny rozwój naszych uczniów.
 2. Oferujemy wysoki poziom nauczania i doskonale wyposażone pracownie.
 3. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli dyplomowanych i egzaminatorów.
 4. Jesteśmy wymagający, ale otwarci i życzliwi – u nas zawsze można liczyć na pomoc.
 5. Umożliwiamy rozwijanie pasji i zainteresowań.
 6. Jesteśmy szkołą kameralną i bezpieczną.
 7. Tutaj łączymy tradycję i nowoczesność, indywidualizm i uniwersalizm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1
Harmonogram rekrutacji: http://www.kuratorium.szczecin.pl/attachments/article/3240/Zarzadzenie_nr_3_2018_ZKO.docx

Strona elektronicznego naboru: https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Zasady rekrutacji: http://lo6.szczecin.pl/wp-content/uploads/2018/02/Zasady_rekrutacji_VILO.pdf

 

 

 

  Dodatkowo uczniowie mają możliwość:

 • przygotowywania się do olimpiad i konkursów przedmiotowych
 • uczestniczenia w projektach, np. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, FilozofUS
 • uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta (teatry, kino, wystawy)
 • udziału w lekcjach teatralnych
 • współtworzenia gazetki szkolnej Zbliżenia
 • uzupełniania i doskonalenia wiedzy w ramach konsultacji nauczycielskich
 • udziału w różnorodnych zajęciach i zawodach sportowych (np. squash, wioślarstwo halowe)
 • aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły (np. Dzień Parlamentu w VI LO, Noc w Liceum)
 • działalności w ramach Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego i wolontariatu. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z życia szkoły na stronie www.lo6.szczecin.pl