Start / Dla Kandydatów

Dla Kandydatów

Zgodnie z  OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM Z ART. 13 UST. 1 RODO udział w procesie rekrutacyjnym jest jednoznaczny z zapoznaniem się z  Klauzulą informacyjną dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania
i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej
oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane
i uzupełniane o nowe treści.

We wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriów.

DROGI ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ lub GIMNAZJALNEJ! SZANOWNI RODZICE!

Siedem powodów, dla których warto przyjść do Szóstki!

 1. Dbamy o optymalny rozwój naszych uczniów.
 2. Oferujemy wysoki poziom nauczania i doskonale wyposażone pracownie.
 3. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli dyplomowanych i egzaminatorów.
 4. Jesteśmy wymagający, ale otwarci i życzliwi – u nas zawsze można liczyć na pomoc.
 5. Umożliwiamy rozwijanie pasji i zainteresowań.
 6. Jesteśmy szkołą kameralną i bezpieczną.
 7. Tutaj łączymy tradycję i nowoczesność, indywidualizm i uniwersalizm.

Dzień Otwarty Szkoły – 27 kwietnia 2019 r.  ZAPRASZAMY!

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1
Harmonogram rekrutacji: http://www.kuratorium.szczecin.pl/attachments/article/3240/Zarzadzenie_nr_3_2018_ZKO.docx

Strona elektronicznego naboru: https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Zasady rekrutacji: http://lo6.szczecin.pl/wp-content/uploads/2018/02/Zasady_rekrutacji_VILO.pdf

 

 

Profile klas w roku szkolnym 2018/2019

KLASA A – HUMANISTYCZNA

Oddział pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie,
Instytutu Pamięci Narodowej O/Szczecin
oraz Technoparku Pomerania
Program klasy Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
Przedmioty rozszerzone:

 •  język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

 • edukacja medialna
 • przyroda
 • fakultet z matematyki w klasie III
 •  język polski
 •  matematyka
 •  historia
 •  wiedza o społeczeństwie
Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III
język polski 5 8 7
historia 2 4 4
wiedza o społeczeństwie 2 3 3
Zajęcia dodatkowe:

 • warsztaty dziennikarskie
 • wycieczki edukacyjne, np. do Warszawy i Krakowa (zwiedzanie radia, telewizji)
 • lekcje prawa
 • Koło Debat Oksfordzkich
 • redagowanie gazetki szkolnej Zbliżenia
 • wykłady prowadzone przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Program klasy humanistycznej przygotowuje przede wszystkim do studiów na kierunkach filologicznych, artystycznych oraz historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, administracji, politologii, dziennikarstwa i reklamy.

 

KLASA B – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (MEDYCZNA)
Oddział pod patronatem
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Program klasy Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Przedmioty uzupełniające:

 •  historia i społeczeństwo
 •  fizyka w medycynie
 •  język obcy w medycynie – konwersatorium
 • fakultet z matematyki w klasie III
 •  język polski
 •  matematyka
 •  biologia
 •  chemia
Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III
biologia 2 5 i więcej* 4 i więcej*
chemia 2 5 i więcej* 4 i więcej*
Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia doświadczalne z biologii i chemii
 • udział w projekcie Licealista w świecie nauki (zajęcia laboratoryjne)
 • udział w projekcie Mam PUM
 • tematyczne wycieczki edukacyjne (np. ogród dendrologiczny, palmiarnia, oceanarium)
 • udział w wykładach otwartych US, PUM i ZUT.
Program klasy medycznej przygotowuje przede wszystkim do studiów na kierunkach medycznych (medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo), weterynaryjnych i przyrodniczych (biologia, chemia, biotechnologia).

 *i więcej – dodatkowe obowiązkowe zajęcia tematyczne w danej klasie

  

KLASA C – MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA
Oddział pod patronatem
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Program klasy Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka, geografia (do wyboru w klasie II)

Przedmioty uzupełniające:

 •  historia i społeczeństwo
 •  informatyka użytkowa
 

 • język polski
 •  matematyka
 •  fizyka
 •  język obcy nowożytny nauczany w gimnazjum
Siatka przedmiotów rozszerzonych:

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III
matematyka 4 7 i więcej* 6 i więcej*
język angielski 3 6 6
fizyka/geografia 1/1 5/5 5/5
Zajęcia dodatkowe:

 • udział w wykładach na uczelniach technicznych
 • udział w cyklicznych wykładach Międzyszkolnego Laboratorium Fizycznego
 • dodatkowe zajęcia z informatyki dla zainteresowanych uczniów
 • nauczanie obcego języka nowożytnego ukierunkowane na zagadnienia biznesowe
 • zajęcia w Muzeum Geologicznym
 • udział w projekcie Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości
Program klasy matematyczno-językowej przygotowuje przede wszystkim do studiów na kierunkach technicznych (architektura, inżynieria, budownictwo) i informatycznych.

 

 *i więcej – dodatkowe obowiązkowe zajęcia tematyczne w danej klasie

  Dodatkowo uczniowie mają możliwość:

 • przygotowywania się do olimpiad i konkursów przedmiotowych
 • uczestniczenia w projektach, np. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, FilozofUS
 • uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta (teatry, kino, wystawy)
 • udziału w lekcjach teatralnych
 • współtworzenia gazetki szkolnej Zbliżenia
 • uzupełniania i doskonalenia wiedzy w ramach konsultacji nauczycielskich
 • udziału w różnorodnych zajęciach i zawodach sportowych (np. squash, wioślarstwo halowe)
 • aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły (np. Dzień Parlamentu w VI LO, Noc w Liceum)
 • działalności w ramach Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego i wolontariatu. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z życia szkoły na stronie www.lo6.szczecin.pl