Home / Articles Posted by admin

All posts by admin

Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich odbędą się 03 września 2020 r. Zebrania będą odbywały się zdalnie za pośrednictwem platformy Office 365 Microsoft Teams. Rodzice powinni dołączyć do spotkań zainicjowanych przez wychowawców przez konta swoich dzieci.   Godzina 17.00 klasy drugie: Klasa Wychowawca 2 A Beata Przybylska-Jankowska 2 B1 Agnieszka Andrzejuk 2 B2 Monika…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, w związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej oraz wytycznymi podanymi przez MEN i GIS dotyczącymi funkcjonowania jednostek oświatowych od dnia 01 września 2020 r. uprzejmie informuję, że inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbywać się będzie w formie kameralnych spotkań uczniów z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły według następującego…

Odbiór Świadectw dojrzałości

Dnia 11 sierpnia 2020 r. zapraszamy tegorocznych Absolwentów VI LO do odbioru swoich świadectw dojrzałości. Z uwagi na ciągły wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem od początku epidemii SARS-CoV-2, prosimy o przestrzeganie poniższego harmonogramu: 09:30 – klasa 3C, sala gimnastyczna 10:00 – klasa 3A, sala 23 11:00 – klasa 3B2, sala gimnastyczna 11:30 – klasa 3B1,…

EGZAMINY POPRAWKOWE 2020

EGZAMIN POPRAWKOWY SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI PISEMNEJ I CZĘŚCI USTNEJ. Między częściami egzaminu jest ok. 30 min. przerwa. L.p. Przedmiot Data i godzina Przedmiot Data i godzina 1. matematyka 27 sierpnia (czwartek), godz. 9.00   ——————-   —————— 2. język polski 26 sierpnia (środa),  godz. 9.00   ——————-   —————— 3. język polski 26 sierpnia (środa),  godz….

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA  roku szkolnego 2019/202026 czerwca 2020 r.

godzina 8.00 – Msza święta w kościele parafialnym św. Andrzeja Boboli 9.00 – uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem na placu przyszkolnym oraz ceremoniał przekazania Sztandaru Szkoły wręczanie świadectw promocyjnych przez wychowawców:   Godzina Klasa Miejsce Wychowawca 10.00 1 B1 plac przyszkolny w zastępstwie Marek Płatkowski 10.00 1 GC plac przyszkolny Barbara Kowalska 10.00 1 B2…

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Organ prowadzący szkołę,…

Egz. maturalny 2020

Procedury bezpieczeństwa na czas egzaminów maturalnych w VI LO w Szczecinie w dniach 8 – 29 czerwca 2020 r.   W dniu egzaminu absolwenci przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli…

1 2 3