Home / Articles Posted by admin

All posts by admin

EGZAMINY POPRAWKOWE 2020

EGZAMIN POPRAWKOWY SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI PISEMNEJ I CZĘŚCI USTNEJ. Między częściami egzaminu jest ok. 30 min. przerwa. L.p. Przedmiot Data i godzina Przedmiot Data i godzina 1. matematyka 27 sierpnia (czwartek), godz. 9.00   ——————-   —————— 2. język polski 26 sierpnia (środa),  godz. 9.00   ——————-   —————— 3. język polski 26 sierpnia (środa),  godz….

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA  roku szkolnego 2019/202026 czerwca 2020 r.

godzina 8.00 – Msza święta w kościele parafialnym św. Andrzeja Boboli 9.00 – uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem na placu przyszkolnym oraz ceremoniał przekazania Sztandaru Szkoły wręczanie świadectw promocyjnych przez wychowawców:   Godzina Klasa Miejsce Wychowawca 10.00 1 B1 plac przyszkolny w zastępstwie Marek Płatkowski 10.00 1 GC plac przyszkolny Barbara Kowalska 10.00 1 B2…

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Organ prowadzący szkołę,…

Egz. maturalny 2020

Procedury bezpieczeństwa na czas egzaminów maturalnych w VI LO w Szczecinie w dniach 8 – 29 czerwca 2020 r.   W dniu egzaminu absolwenci przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli…

Egzamin Maturalny inf. OKE

UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 Harmonogram Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020. 3.5a. POTWIERDZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU     1. Absolwenci, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8., mogą…

Harmonogram rekrutacji

Publikujemy ogłoszony przez ZKO harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Bezpieczeństwo danych podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania W związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna i inne elementy pracy grupowej, takie jak narzędzia konferencyjne lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla wielu uczniów i nauczycieli, wykorzystujących zdalne metody nauczania. Korzystając z nich, warto pamiętać o bezpiecznym przetwarzaniu danych. Jeśli jesteś rodzicem? Szkoła może wymagać od ucznia jedynie…

Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE

Szanowni Państwo, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015 w teminie od 2 do 8 kwietnia br. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych Załączniki: 1. Próbny egzamin maturalny – informacja…

E-podręczniki

W dniu dzisiejszym wszyscy nauczyciele i uczniowie otrzymali informacje dotyczące logowania do platformy edukacyjnej epodreczniki.pl. E-podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z zasobami platformy. Do dyspozycji są: e-podręczniki, e-materiały do kształcenia ogólnego, e-materiały dla przedmiotów zawodowych, katalog zasobów dodatkowych. INSTRUKCJA PDF

1 2 3