Home / Bez kategorii / Egzaminy poprawkowe 2019

Egzaminy poprawkowe 2019

W dniu 28.08.2019 r. odbędą się egzaminy poprawkowe z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i biologii.  Część pisemna egzaminu rozpocznie się o godzinie 8:30, a część ustna o godzinie 10:30.

We wtorek przed egzaminami poprawkowymi tj. 27.08.2019 r. w godzinach 9:00 – 11:00 odbędą się konsultacje przedegzaminacyjne.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

*dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej:

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019r.(wtorek), godz. 9:00