Home / Bez kategorii / Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami

Dnia 9 maja o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I i II.

Spotkania z wychowawcami będą dotyczyły podsumowań semestralnych i zagrożeń oceną niedostateczną, jak również bieżących osiągnięć edukacyjnych.

Zebranie Rady Rodziców – godz.16:00.

Obecność na zebraniach jest obowiązkowa.