Start / Bez kategorii / OMNIBUS DLA GIMNAZJALISTÓW

OMNIBUS DLA GIMNAZJALISTÓW

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu: OMNIBUS DLA GIMNAZJALISTÓW, która odbędzie się 12 kwietnia 2018r. o godz.15:00.

Zgłoszenia do konkursu prosimy przysyłać na adres szkoły: sekretariat@lo6.szczecin.pl  do 06.04.

Regulamin konkursu:

Zasady ogólne

 1. Konkurs organizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjów. Zaproszenia do konkursu i informacje o nim przesyłane są drogą elektroniczną do szkół gimnazjalnych odpowiednio wcześniej.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, szkoła powinna wyznaczyć pięcioosobową drużynę uczniów klas trzecich i zgłosić ją drogą elektroniczną do dnia wyznaczonego w zaproszeniu wysłanym do szkoły. Każda drużyna wybiera spośród swoich członków lidera – osobę odpowiedzialną za udzielanie końcowej odpowiedzi. Liczy się tylko odpowiedz udzielona przez tę osobę.
 3. Konkurs wygrywa jedna drużyna-ta, która zdobędzie najwięcej punktów – w przypadku remisu organizowana jest dogrywka.
 4. Odpowiedzi uczestników konkursu oceniane są przez komisję sędziowską, w składzie której wchodzą nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów z zakresu których wiedza jest oceniana w konkursie. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 5. Każdej drużynie zgłoszonej do konkursu przydzielony zostaje jeden uczeń 6 Liceum Ogólnokształcącego, celem pomocy w organizacji pracy i wyjaśnienia budzących wątpliwości zasad konkursu. Uczeń ten nadzoruje pracę zespołu do końca konkursu.

Szczegółowe zasady konkursu

 1. Konkurs obejmuje wiedzę zdobyta przez uczniów gimnazjum z zakresu 10 przedmiotów podzielonych na dwie grupy: humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą.
 2. Uczniowie odpowiadają kolejno na wylosowane przez siebie pytania z puli pytań przygotowanych wcześniej. Komisja ocenia ich poprawność i przyznaje odpowiednio dwa punkty za pełna odpowiedź, jeden punkt za niepełną odpowiedź i zero  punktów za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi. Drużyna ma minutę na naradę i przygotowanie odpowiedzi. Końcowej odpowiedzi udziela lider danej drużyny, wyznaczony wcześniej
 3. Przed rozpoczęciem konkursu każda drużyna losuje kartę, która reguluje sposób losowania pytań. Maksymalnie przewiduje się pięć rund. Liczba rund może ulec zmianie w przypadku dużej ilości zgłoszonych drużyn. W każdej z pięciu rund drużyna losuje po jednym pytaniu z grupy humanistycznej i jednym z grupy matematyczno-przyrodniczej. Przedmiot, z którego losowane jest pytanie jest zaznaczona na indywidualnej karcie wylosowanej przez każdą drużynę. Przedmioty nie powtarzają się dla żadnej z drużyn – za każdym razem losowane jest pytanie z innej kategorii przedmiotowej.
 4. Przedstawiciel VILO nadzoruje przestrzeganie reguł losowania poszczególnych pytań. Każda drużyna po kolei udziela odpowiedzi na wylosowane pytania, po czasie przeznaczonym na przygotowanie.
 1. Wszystkie pytania w każdej kategorii to pytania otwarte – wymagające przeanalizowania, przemyślenia problemu przez grupę, bądź przygotowania rozwiązania. Grupa współpracuje w przygotowaniu końcowego rozwiązania, naradza się, dyskutuje, notuje, rozwiązuje zadania a odpowiedzi końcowej udziela tylko jedna, wskazana wcześniej osoba będąca liderem grupy.

WZÓR KARTY:              

 

Kategoria

Runda

humanistyczna matematyczno-przyrodnicza
I 1.kategoria przedmiotowa 10.kategoria przedmiotowa
II. 2.kategoria przedmiotowa 9.kategoria przedmiotowa
III. 3. kategoria przedmiotowa 8. kategoria przedmiotowa
IV. 4. kategoria przedmiotowa 7. kategoria przedmiotowa
V. 5. kategoria przedmiotowa 6. kategoria przedmiotowa

 

1-język polski

2-język angielski

3-język niemiecki

4-historia

5-WOS

6-matematyka

7-chemia

8-informatyka

9-biologia

10-geografia

 

Karty wylosowane przez drużyny różnią się od siebie kolejnością pytań z danych przedmiotów w obrębie jednej kategorii.

 1. Punktacja zapisywana jest przez osobę prowadzącą konkurs w widocznym dla wszystkich miejscu.
 2. Zwycięzcy konkursu zdobywają również punkty dodatkowe brane pod uwagę przy rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego, na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.

 

Konkurs przewiduje obecność widowni ? opiekunów grup gimnazjalistów, nauczycieli uczących uczniów bądź innych zainteresowanych osób w miarę możliwości lokalowych.

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *